nieuws

Regels Airbnb-verhuur: meldplicht bij gemeenten

Hotel 1433

Elke gemeente kan vanaf 1 juli 2017 een meldplicht invoeren voor toeristische verhuur – waaronder Airbnb – waar lokale regels aan gekoppeld mogen worden.

Regels Airbnb-verhuur: meldplicht bij gemeenten

Regels voor onder andere Airbnb controleren onder meer op het afdragen van toeristenbelasting, brandveiligheid, overlast en het bestemmingsplan. Wanneer niet aan de regels wordt voldaan, volgen maatregelen zoals huisuitzetting, boetes en naheffing. Dit blijkt uit een brief die ministers Kamp, Blok en Plasterk hebben gestuurd aan de Tweede Kamer.

Lokale meldplicht

In de brief wordt gereageerd op de aangenomen motie van SP die pleit voor een centrale meldplicht. Het kabinet is echter geen voorstander van een afzonderlijke centrale meldplicht, zo meldt KHN. Het ziet liever een lokale meldplicht zodat gemeenten deze kunnen koppelen aan hun eigen voorwaarden, zoals een dagencriterium (maximaal aantal dagen toeristische verhuur) en informatieverstrekking. Aan de hand hiervan kunnen gemeenten handhaven en controleren of de regels voor o.a. Airbnb worden nageleefd en de juiste heffingen worden afgedragen. Amsterdam werkt op dit punt al samen met Airbnb.

Samenspraak horeca

KHN roept gemeenten op deze lokale meldplicht voor toeristische verhuur ook echt, in samenspraak met de logiesverstrekkende horeca, in te voeren. De 243 lokale KHN-afdelingen zullen hierop aandringen bij hun gemeenten. Met een meldplicht die in samenspraak is ontwikkeld, zijn gemeenten in staat op te treden tegen overlast, woningonttrekking en onveilige situaties. Ook kan er dan toeristenbelasting worden geïnd, zelfs via platforms. KHN benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de verschillen tussen gemeenten zo groot worden, dat er oneerlijke concurrentie ontstaat voor logiesverstrekkers.

Leestip: Hoe groot is de concurrentie van Airbnb?

Lees ook: Verhuur Airbnb onder vuur in Amsterdam

Reageer op dit artikel