nieuws

Golden Tulip hotel Heerlickheijd van Ermelo in andere handen

Hotel 2801

De Van den Tweel Groep heeft het vastgoed en de exploitatie van Golden Tulip hotel Heerlickheijd van Ermelo verkocht. Wim Snellaars en Janette Sybrandy van Hotel Management Support B.V. (HMS) hebben reeds de dagelijkse leiding voor zowel de zakelijke als de leisure markt op zich genomen.

Golden Tulip hotel Heerlickheijd van Ermelo in andere handen
Janette Sybrandy en Wim Snellaars

Janette Sybrandy en Wim Snellaars hebben jarenlange ervaring in de hotellerie en hospitality. Via hun bedrijf, Hotel Management Support B.V., bieden zij hun uitgebreide diensten en gespecialiseerde kennis van de hotellerie en hospitality aan derden aan.

Gerard van den Tweel

De Heerlickheijd van Ermelo is gebouwd in 1999 op initiatief van Gerard van den Tweel, eigenaar en algemeen directeur van Van de Tweel Groep. Het hotel is achttien jaar onderdeel geweest van de groep. De reden van de verkoop is dat de Van den Tweel Groep zich in de toekomst meer wil richten op haar corebusiness, de retail. Deze strategie is al langer geleden ingezet.

In de afgelopen periode is gewerkt aan een zorgvuldige overdracht. Gerard van den Tweel: ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij met HMS een partij hebben gevonden waarmee de Heerlickheijd van Ermelo een duurzaam gezonde en succesvolle toekomst tegemoet gaat. Het hotel is altijd een belangrijk onderdeel van ons bedrijf geweest en we hechten er zeer aan dat het in goede handen komt. We hebben met diverse kandidaten gesproken. De business case van HMS geeft ons het vertrouwen dat zij de juiste koper zijn.’

Adviseur

Gerard van den Tweel blijft als adviseur van de nieuwe eigenaren betrokken bij hotel Heerlickheijd van Ermelo.

Reageer op dit artikel