nieuws

Voorlopig geen landelijke meldplicht voor Airbnb-verhuurders

Hotel 1494

KHN wil dat minister Plasterk in heel Nederland een meldplicht instelt voor toeristisch verhuur door particulieren, zoals Airbnb. In Amsterdam wordt een dergelijke meldplicht  in oktober 2017 ingevoerd. De minister wacht de resultaten hiervan af voor hij overgaat tot verdere invoering. Dit tot ongenoegen van KHN. ‘De minister moet niet afwachten maar actie ondernemen.’

Voorlopig geen landelijke meldplicht voor Airbnb-verhuurders

Woensdag 7 juni debatteerde de Tweede Kamer over de reactie van minister Plasterk op de motie Gesthuizen. Deze motie voorziet in een meldplicht voor toeristische verhuur door particulieren, zoals Airbnb. De minister gaf aan eerst de gevolgen van de invoering van de meldplicht in Amsterdam af te willen wachten. De Kamerleden stelden lastige vragen maar brachten de minister niet in beweging.

Het initiatief in de gemeente Amsterdam juicht KHN toe. KHN is al lange tijd voorstander van een meldplicht voor particuliere aanbieders. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ‘Met een meldplicht weten toezichthoudende instanties waar particuliere horeca-activiteiten plaatsvinden en kunnen zij hier controleren. Zo voorkomen we overlast, oneigenlijk woninggebruik en oneerlijke concurrentie.’

Als de regering de meldplicht niet landelijk wil regelen, dan vindt KHN dat dit lokaal geregeld moet worden. In de aanloop naar het Algemeen Overleg had KHN contact met de verschillende Kamerleden die aan het debat deelnamen om deze punten in te brengen.

Kamer kritisch over overlast Airbnb

De Tweede Kamer toonde zich tijdens het debat kritisch, met name over het oneigenlijke woninggebruik en de overlast die samenhangt met Airbnb. Ook stelde de Kamer vragen over de verantwoordelijkheden van platforms, landelijke regelgeving en handhaving.
De minister erkende dat Airbnb inmiddels een marktmacht is geworden waar rekening mee moet worden gehouden. Zeker als inwoners van gemeenten hier last van hebben. Qua regelgeving zit Nederland volgens de minister in het middensegment qua regelgeving en restricties. De minister beloofde de Kamer met een brief te komen als er een reden is om eerder in actie te komen. KHN vond de antwoorden van de minister tijdens het debat erg vrijblijvend; echte antwoorden op de vragen werden eigenlijk niet gegeven.

KHN wil overal meldplicht

KHN is blij dat er in ieder geval in Amsterdam een begin wordt gemaakt met een meldplicht (op 1 oktober 2017). Dit moet echter veel verder gaan. Inmiddels kan Airbnb wereldwijd gezien worden als het grootste hotel van de wereld terwijl overheden nauwelijks optreden tegen de negatieve gevolgen van deze groei.

Gemeentes eigen meldplicht Airbnb

Gemeenten kunnen vanaf 1 juli hun eigen meldplicht instellen waaraan ze lokale regels kunnen koppelen.  Met deze regels kunnen ze Airbnb-verhuurders controleren onder meer op het afdragen van toeristenbelasting, brandveiligheid, overlast en het bestemmingsplan. wanneer niet aan de regels wordt voldaan, volgen maatregelen zoals huisuitzetting, boetes en naheffing.

Meer weten?
Airbnb op Missethoreca.nl

Reageer op dit artikel