video

Interview GM Van der Valk Houten

Hotel

Hotel De Wereld in Wageningen is maandag officieel heropend. Voor het eerst sinds 1951 is het historische pand aan het 5 Meiplein weer voor iedereen toegankelijk. Het voortbestaan van het nationaal erfgoed heeft tientallen jaren aan een zijden draadje gehangen.

Interview GM Van der Valk Houten

Hotel De Wereld verwierf wereldfaam omdat de Duitsers op 5 mei 1945 in dit etablissement bij monde van generaal Blaskowitz akkoord gingen met de voorwaarden voor capitulatie. Een dag later ondertekende Blaskowitz voor de ogen van de Canadese generaal Foulkes en prins Bernhard in de naburige aula van de Wageningse universiteit de papieren. Prins Bernhard zal ook dit jaar weer aanwezig zijn bij het nationale defilé in Wageningen op het plein voor Hotel De Wereld en de aula.

De geschiedenis van het hotel gaat terug tot de zeventiende eeuw. Wageningen lag toen centraal voor reizigers die de Rijn over wilden steken. Het hotel kwam rond 1800 in handen van de familie Steuk en hun latere erfgenamen Snackers. De familie Snackers moest in 1951 om gezondheidsredenen stoppen met het hotel. De gemeente kocht het gebouw, maar De Wereld raakte snel in verval.

De Wageningense universiteit nam het pand in 1970 over. De Wereld had ondertussen een monumentenstatus gekregen, maar de toenmalige staatssecretaris van Cultuur H. Vonhoff wilde slechts subsidie voor slopen geven. Twee jaar later lag er een sloopvergunning. De universitaire gebruikers vonden dat toch zonde en wisten via oud-verzetsstrijders de Tweede Kamer te mobiliseren. Dat voorkwam afbraak en er kwam geld voor renovatie van de capitulatiezaal, die nu nog steeds in de originele staat te zien is.

Het heeft echter van 1975 tot nu geduurd om het gebouw weer helemaal in oude luister te herstellen. De universiteit verpacht De Wereld nu aan een horecaondernemer, die van De Wereld weer een hotel heeft gemaakt.

Van de originele spullen die op 5 mei 1945 bij de capitulatie zijn gebruikt, is niet veel meer over. Toen het slecht ging met De Wereld lagen de attributen opgeslagen op een gemeentelijke zolder, die in 1972 in vlammen op ging. Wel zijn elk jaar rond 5 mei de tafel en stoelen die destijds gebruikt zijn te zien in het historische pand.

In de gangen van hotel De Wereld herinnert een foto-expositie aan de bijzondere historie van het gebouw. Ter gelegenheid van de heropening heeft de Wageningse universiteit een boek laten maken over de Wereld-geschiedenis.

Video

Reageer op dit artikel