blog

Horecawerknemers miljoenen kwijt aan overuren

Restaurant 10285

Onlangs hield Misset Horeca een enquête onder werkgevers over overuren en de ‘beleving’ van overuren. Het onderzoek levert stof tot nadenken, discussie en geeft een aantal opvallende conclusies.

Horecawerknemers miljoenen kwijt aan overuren
Marco Bouma - Sectorbestuurder FNV Horeca

Met de cijfers uit dit onderzoek zijn we eens gaan rekenen over een periode van één jaar:

Uitgaande van gemiddeld 3,3 overuren per week X 46 werkweken geeft dat 152 overuren over één jaar. We hebben circa 332.000 werknemers, waarvan uit onderzoek blijkt dat 37% niets krijgt uitbetaald (in geld of tijd). Dan zijn er dus afgerond 123.000 werknemers die gezamenlijke som van 18.696.000 (123000 x 152) overuren maken over een periode van één jaar.

Als we dit dan vermenigvuldigen met een gemiddeld uurloon van € 10,80 (Bron: loonwijzer) dan geeft dat een totale waarde van € 201.916.800. Het feit dat volgens de horeca-cao overuren vanaf een bepaalde urengrens uitbetaald moeten worden tegen 150%, laten we hier maar even buiten beschouwing.

Over 12 maanden genomen zijn werknemers gezamenlijk dus afgerond € 200 miljoen verloren. Is verdwenen, foetsie. Wow!!! Dat zijn nog eens bedragen……..

Natuurlijk kan er veel gezegd worden over deze rekensom en dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Maar draai aan wat knoppen, haal er de zomer- en vakantiebanen af, stel wat getallen of percentages bij en dan praten we nog steeds over miljoenen en miljoenen aan euro’s (in geld of tijd) dat niet bij werknemers terecht komt, terwijl zij daar wel recht op hebben!

Wel werken, maar geen beloning

Dag en nacht klaarstaan, kwaliteit hoog houden, gasten tevreden stellen, maar er geen beloning of waardering voor terug krijgen. En de beloning in de horeca is al verre van riant, dus extra betaling of compensatie is voor veel werknemers meer dan welkom. Of vergis ik me en komt hier het argument uit het Misset-onderzoek in beeld dat het maken van overuren synoniem staat voor investeren in jezelf……. Ik vraag me af of het omgekeerde ook voorkomt in de sector; minder werken tegen hetzelfde loon, zonder ervoor gewerkt te hebben een aantal overuren van de werkgever betaald krijgen waarmee je kunt investeren in jezelf. Ik heb het nog niet gezien.

In strijd met de wet

Het niet betalen of compenseren van gewerkte overuren is ook gewoonweg in strijd met de wet en de cao. Tegenover arbeid staat beloning, dat is het uitgangspunt in heel Nederland. En is ook niet typisch iets voor de horeca; ook een genoemd argument in de enquête van Misset. In vrijwel alle sectoren wordt in meer of mindere mate incidenteel of structureel overuren gemaakt en in alle gevallen geldt dat gewerkte uren worden beloond en/of worden vergoed in geld of tijd.

En verder……

Ook horecawerkgevers zouden zich hier enorm druk over moeten maken. Er bestaat namelijk een risico op loonvorderingen van werknemers. Zij kunnen vijf jaar lang hun loon en overuren vorderen.

Werkgevers die hier geen rekening mee houden, zijn inderdaad ondernemers die zeggen failliet te zullen gaan bij uitbetaling van overuren van hun werknemers. Ook een genoemd argument in het Misset-onderzoek.

Maar nog onbegrijpelijker is dat een meerderheid van werkgevers deze gigantische vorm concurrentievervalsing toestaat. Er lijkt weinig tot geen ophef te zijn onder werkgevers, of misschien is deze er wel maar levert het onvoldoende verontwaardiging op.

De werkgevers die alle uren netjes uitbetalen of compenseren zijn feitelijk en bedrijfseconomisch gezien in het nadeel ten opzichte van de werkgevers die dat niet doen. Of anders gezegd, de collega-ondernemer om de hoek kan lagere prijzen hanteren omdat deze een deel van zijn bedrijfskosten, te weten personeelskosten, niet betaald. En bij vakbonden zijn urenbuffers van 200, 300, 400 uur niet onbekend. In een onlangs door de rechter uitgesproken vonnis van een loonvordering tegen sterrenrestaurant Merlet, bedroeg het aantal overuren van de desbetreffende werknemer circa 2600 uur, opgebouwd over 5 jaar tijd. Het zal je horeca-buurman maar zijn…..

Een cao biedt uitkomst

Nu een sector-cao ontbreekt, is het voor vakbonden, inspectiediensten en zelfs voor de werkgeversorganisatie (ook die heeft de taak om een goede handhaving en naleving van de cao te bevorderen) nagenoeg onmogelijk geworden om alleen en/of samen de handhaving- en naleving van deze brede spelregels af te dwingen. Het is triest voor de werkgevers die het goed menen met hun personeel, ze zien als visitekaartje van de de onderneming en hoeders van kwaliteit van gastvrijheid en gastronomie.

Dit soort concurrentievervalsing tussen bedrijven onderling kan overigens zeer gemakkelijk bestreden worden middels een cao; zeker als je daar ook goede handhavings- en nalevingsafspraken in opneemt en de cao op de gehele sector van toepassing laat zijn via een algemeen verbindend verklaring. Een goed punt voor de werkgevers om over na te denken en er misschien iets aan te doen……

Wat kun jij doen?

Advies voor werknemers: De werkgever is verplicht een deugdelijke registratie van arbeids- en rusttijden bij te houden. Klopt deze registratie niet, maak dan direct bezwaar en laat het corrigeren. Registreer zelf ook je werkuren, zodat je alles goed kunt controleren. FNV Horeca heeft daarvoor een speciale app ontwikkeld. Let ook op dat je niet te lang wacht. Een loon- en urenvordering kan maar over de laatste vijf jaar.

Marco’s blog
Marco Bouma
Sectorbestuurder FNV Horeca

 

Reageer op dit artikel