nieuws

Minder in de fooienpot van restaurants

Restaurant

Ondanks de mindere economisch omstandigheden geven restaurantbezoekers gemiddeld hetzelfde percentage van de rekening als fooi. Toch wordt de ‘fooienpot’ minder vol, want de restaurantomzetten staan stevig onder druk.

Minder in de fooienpot van restaurants

Een fooi van tussen de 5 en 10 procent van de rekening is wat de meesten achterlaten in een restaurant. Zo blijkt uit een onderzoek van de bank ING onder 62.400 respondenten. Voor drie op de tien (29 procent) gepeilde bezoekers is een bedrag beneden de 5 procent van de rekening meestal voldoende.

Een kleine groep van 4 procent geeft meer dan 10procent van het totaalbedrag. Gemiddeld geven deze tipgevers een kleine 6 procent van de rekening als fooi. Een groep van 9 procent van de respondenten geeft een vast bedrag als tip. Het gemiddelde percentage fooi is vrijwel gelijk aan dat van een half jaar geleden, maar ook aan dat van twee jaar terug, terwijl de economische omstandigheden wel flink zijn veranderd.

Afname restaurantbezoek

De omzetten van restaurants staan stevig onder druk. Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de restaurantomzetten met 11 procent zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Reageer op dit artikel