nieuws

Alternatief plan voor palingvangst

Restaurant

Palingvissers hebben een alternatief bedacht voor een plan waarmee minister Gerda Verburg (LNV) de bedreigde diersoort wil herstellen. De vissers bieden aan paling die door onneembare barrières niet naar buiten kan trekken als de natuur roept, een handje te helpen en ‘over de dijk te zetten’.

Alternatief plan voor palingvangst

Als ze nou ook nog voor deze diensten betaald krijgen, scheelt dat in het verlies aan inkomsten in de twee maanden dat er van Verburg niet mag worden gevist. De minister wil de visserij stilleggen van 1 september tot 31 oktober, de periode dat de trek van de schieraal naar het paaigebied in de Sargassozee op zijn top is.

De palingvissers denken ook dat zij ervoor kunnen zorgen dat er niet alleen voldoende aal (50.000 kilo) naar buiten trekt, maar dat daar ook de exemplaren bijzitten die het meest kansrijk zijn om zich voort te planten.

In haar voorstellen houdt Verburg er volgens de vissers namelijk te weinig rekening mee dat paling ziek of verontreinigd kan zijn, wordt vermalen in gemalen of gewoon niet vet genoeg is om de lange tocht naar de Sargassozee met succes af te ronden. Als die missie al niet slaagt, neemt het aantal palingen zeker niet toe.

Het alternatieve plan is opgesteld door de Combinatie van Beroepsvissers, de overkoepelende organisatie van beroepsvissers op de binnenwateren. De groep vond het plan van Verburg onvoldoende net als de 400.000 euro compensatie die de minister voorstelde voor twee maanden niet vissen.

De vissers bieden hun palingplan donderdag aan aan Tweede Kamerleden en het ministerie van LNV. De vissers vinden dat de minister dit alternatief serieus moet bekijken. Verburgs voorstel ligt al in Brussel, maar ze heeft wel bedongen dat ze het tot 1 april kan aanpassen.

Reageer op dit artikel