nieuws

Btw-voordeel Haiti-actie mogelijk

Restaurant

Horeca ondernemers die meedoen aan de Haïti-actie op Valentijnsdag hoeven – onder speciale voorwaarden – de btw niet geheel af te dragen. Op deze mogelijkheid wijst BDO man Peter Luken. Als de opbrengst van een evenement voor een goed doel is, hoeft niet de volledige btw te worden afgedragen.

Btw-voordeel Haiti-actie mogelijk

In 2007 is een regeling in het leven geroepen over evenementen en acties die georganiseerd worden om geld te werven voor een goed doel.

De regeling:

Kenmerkend voor deze evenementen die onder deze btw-regel vallen, is dat de afnemers voor de aangeboden prestaties een substantieel hogere prijs betalen dan gebruikelijk is. Hierbij is goedgekeurd dat onder de hierna genoemde voorwaarden het in de prijs voor aangeboden prestaties te onderkennen giftelement buiten de heffing van omzetbelasting blijft.

Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

a. de afnemer is kenbaar gemaakt dat een gedeelte van de vergoeding bestemd is voor een specifiek charitatief doel;

b. de afnemer is erop geattendeerd dat hij voor de aangeboden prestatie boven de normale prijs, bij wijze van gift, een extra bedrag betaalt;

c. de afnemer is op de hoogte van het bedrag van de gift door expliciete vermelding van dat bedrag bij het verkooppunt en op het geleverde product;

d. het aldus ontvangen bedrag aan ‘giften’ komt volledig ten goede aan het charitatieve doel;

e. de inspecteur van het belastingdienstkantoor waaronder de organisator van het evenement ressorteert, moet zich voor de aanvang van het evenement schriftelijk akkoord hebben verklaard met toepassing van de goedkeuring.

Reageer op dit artikel