nieuws

Illegaal vistuig in beslag genomen

Restaurant

Het Visstroperijteam IJsselmeer heeft de afgelopen weken een arsenaal aan illegaal vistuig uit het IJsselmeer en de randmeren gehaald. Het betreft 66 fuiken, 200 meter netten, 300 meter hoekwant en 24 aalkisten. Stropers proberen in de regel gevangen vis veelal te slijten aan restaurants.

Illegaal vistuig in beslag genomen

De illegale netten en fuiken zijn inbeslaggenomen. Vijf verdachten hebben een proces-verbaal gekregen, aldus de Algemene Inspectiedienst (AID) maandag.

Het Visstroperijteam is vorig jaar opgericht na de saneringsregeling van de IJsselmeervisserij. Vermindering van de beroepsvisserij zou kunnen leiden tot een toename van stroperij en illegale visserij, vreesde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Met het stroperijteam hoopt het ministerie visstropers effectief te kunnen aanpakken en ontmoedigen. In Friesland en Zuid-Nederland zijn al langer met succes visstroperijteams actief.

Reageer op dit artikel