nieuws

Minister wil snijden in Bedrijfschap Horeca & Catering

Restaurant

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken wil het mes zetten in het aantal product- en bedrijfschappen, waaronder het Bedrijfschap Horeca en Catering. De instanties moeten ook nog eens minder taken krijgen, zo vindt de minister. Zo moet volgens hem de productpromotie vervallen. Het Bedrijfschap Horeca kan nog niets zeggen over de gevolgen van de reorganisatie.

Minister wil snijden in Bedrijfschap Horeca & Catering

‘We hebben de plannen van de minister gehoord en we moeten er mee aan de slag’, zegt Bert Wiltjer van het Bedrijfschap Horeca en Catering. Inhoudelijk kan hij nog niet ingaan op de eventuele gevolgen van de reorganisatie voor horecaondernemers en het Bedrijfschap.

Slagvaardiger

De Bedrijfs- en Productschappen hebben wel een gezamenlijke verklaring opgesteld. Daarin staat dat ze aan de slag gaan met de opdracht van het kabinet ‘om het publieke belang en de gezonde ontwikkeling van de economie te blijven dienen. Het kabinet wil naar kleiner, slagvaardiger en toegankelijker organisaties.’

Minister Kamp wil het budget voor de gezamenlijke product- en bedrijfschappen terugbrengen van 250 naar 60 miljoen euro. Het aantal banen zal terugvallen van 750 nu naar 300 als de reorganisatieplannen zijn uitgevoerd.

Heffingen

Ongeveer 400.000 ondernemingen met 2 miljoen werknemers hebben te maken met de schappen,waaronder de horeca. De organisaties liggen al jaren onder vuur. Ondernemers klagen dat ze verplicht zijn te betalen, terwijl ze geen rechtstreekse invloed hebben op de gang van zaken en wel allerlei regels opgelegd krijgen.

Het kabinet streeft ernaar eind 2012 een wetswijziging naar de Tweede Kamer te sturen. De VVD ijvert al lang voor opheffing van de schappen, maar regeringspartner CDA meent dat de organisaties onmisbare taken uitvoeren. Op verzoek van de Kamer is nu bekeken welke taken onmisbaar zijn en of deze zonder schappen volbracht kunnen worden.

Kamp stelt vast dat op drie terreinen publieke taken het beste voortgezet kunnen worden in nauwe samenwerking met ondernemers. Het einddoel kan volgens de VVD’er zijn dat alle schappen opgaan in één huis met diverse kamers voor de taken.

Nederlandse wijn

Daarbij gaat het ten eerste om medebewind bij uitvoering van overheidstaken, zoals registratie van Nederlandse wijn, de regeling schoolfruit en het Europese CO-2 handelssysteem. Ten tweede: maatregelen voor plant- en diergezondheid. Ten derde: maatregelen voor voedselveiligheid en gezondheid.

Heffingen voor ondernemers moeten ook omlaag door het beperken van taken. Een branche moet zelf geld steken in een campagne als ‘kip, het meest veelzijdige stukje vlees’ en niet de overheid, meent Kamp: ‘Waarom kip en geen varken en waarom geen tofu?’.Bekijk hier de kabinetsplannen.

Reageer op dit artikel