nieuws

Nederlandse Scholvloot wil MSC-keurmerk

Restaurant

Wellicht is ook de schol binnenkort in te kopen met het MSC-keurmerk. Als het aan de Nederlandse Noordzee Scholvloot ligt wel: ze zit in het beoordelingstraject van de Marine Stewardship Counsil (MSC).

Nederlandse Scholvloot wil MSC-keurmerk

De Nederlandse vlot heeft samen met een aantal buitenlandse bedrijven die in Nederlandse handen zijn, 55 procent van het Europese quotum op schol in handen. De Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) gaf opdracht voor de beoordeling.

Volgens Johan Nooitgedagt van CVO rekent de kottersector op deze manier af met haar verleden. ‘Wij zien kansen om onze positie te versterken met het MSC-keurmerk en willen dat iedereen die onze Noordzeevis eet een ‘feel good’-ervaring krijgt. We zetten daarmee een streep onder het verleden en tonen bereidheid om te veranderen waar dat nodig is. Het gaat goed met het scholbestand, en daarmee is aan een belangrijke voorwaarde al voldaan.’

MSC beoordeelt de scholvisserij en bijvangst Noordzeetong op haar standaarden voor duurzame en goed beheerde visserij.Verschillende organisaties kwamen al eerder overeen dat in 2012 alle Noordzeevisserij in het MSC programma moest zitten. De beoordeling komt van certificeringsbureau Moody International Certification.

Reageer op dit artikel