nieuws

Problemen op Urk schromelijk overdreven

Restaurant

De voorzitter dan de Stichting Urk Promotie zegt dat er niets klopt van de situatie die de Telegraaf schetst rondom de problematiek op Urk. Het artikel zei dat er een ‘tweespalt dreigde’ en dat de Stichting wil dat horeca naar het industrieterrein verplaatst wordt. ‘Onzin’, zegt voorzitter Meindert Kramer tegen Missethoreca.nl

Problemen op Urk schromelijk overdreven

Volgens Kramer is de stichting al een half jaar bezig met het maken van een langetermijnvisie voor horeca en gastvrijheid. Aanleiding daarvoor is dat de huidige nota verouderd is. De stichting wil een nieuwe nota om Urk toeristisch op de kaart te zetten. Na een half jaar van het bouwen aan die visie, bood de stichting het document deze week aan de gemeenteraad aan.

De nota had niets te maken met een acute situatie, benadrukt de voorzitter. ‘We willen Urk toeristisch op de kaart zetten en willen daarom een kwaliteitsslag maken. We hebben gekeken naar wat de huidige situatie is en waar we naartoe willen. We willen zo handvaten bieden aan het college, zodat zij het kunnen gebruiken voor hun beleidsplannen.’

Over ‘verbanning’ naar het industrieterrein is ook geen sprake, zegt de voorzitter. ‘Daar praten wij niet over. We bevelen wel aan dat de discotheken daarheen gaan.’ Reden daarvoor is dat er op het industrieterrein illegale drankketen staan. ‘Als je de discotheken daarheen verplaatst, kunnen die illegale keten dicht en kunnen de discotheekondernemers zich verder ontwikkelen op het industrie terrein.’

De stichting wil vervolgens het centrum van Urk gebruiken voor horeca die toegepast is op toeristen. ‘Dat past beter in een historisch centrum’, aldus Kramer.

Op Urk zijn al langere tijd problemen met relschoppende jeugd, erkent ook Kramer. Volgens hem is een belangrijke oorzaak daarvan het ontbreken van meters. ‘Vijftig procent van onze jongeren zijn onder de 25. We hebben meer meters nodig en die zijn er niet in het oude centrum.’

Een oplossing ligt volgens Kramer bij samenwerkende horeca. ‘Bijvoorbeeld door een pasjessysteem. Als de horeca zich commit, kunnen raddraaiers gesignaleerd en aangepakt worden. Relschoppers kunnen dan ook daadwerkelijk de toegang ontzegd worden.’

Reageer op dit artikel