nieuws

Rookverbod leidt inderdaad tot minder hartinfarcten

Restaurant

Het rookvrij maken van de horeca leidt tot een drastische terugloop in het aantal hartinfarcten. Deze conclusie van een eerder uitgevoerde Schotse studie naar de effecten van het rookverbod is juist. Dit zegt het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg van Minister Ab Klink de opdracht te onderzoeken of deze studie juist was.

Rookverbod leidt inderdaad tot minder hartinfarcten

De Schotten kwamen met een onderzoeksresultaat van een afname van het aantal hartinfarcten met 17 procent (onderzoek van Pell et al (2008). Terwijl het Schotse CBS een afname van 6 procent berekende. Volgens het RIVM mogen beide onderzoeksmethoden niet met elkaar worden vergeleken omdat anders gemeten wordt en omdat het aantal onderzochte gevallen sterk verschilt.

Het RIVM vergeleek de Schotse studie ook met andere wetenschappelijke studies naar de effecten van het rookverbod. Ook deze studies concluderen allen een afname van hartinfarcten. De acht studies meten een gemiddelde afname van 19 procent minder ziekenhuisopnames vanwege hartinfarcten.

Het RIVM heeft in haar rapport echter ook kritiek op de studies. ‘Er wordt geen objectieve informatie over rookblootstelling gerapporteerd, vaak is de onderzoekspopulatie klein en wordt de diagnose hartinfarct niet geverifieerd. Maar desondanks geven de studies samen een consistent beeld: ‘rookverboden leiden tot een verlaagd risico op hartinfarcten,’ concludeert het RIVM.

‘Rookverbod in horeca leidt tot minder hartinfarcten’

Reageer op dit artikel