nieuws

Uitspraak over duurzame paling ligt genuanceerder

Restaurant

De Reclame Code Commissie heeft Greenpeace en WNF slechts op twee kleine punten gelijkgesteld. Dat meldt de stichting Duurzame Paling Nederland naar aanleiding van de klacht die door beide partijen was ingediend over het gebruik van het begrip ‘duurzame paling’.

Uitspraak over duurzame paling ligt genuanceerder

Greenpeache deed begin deze week een persbericht uit waarin werd gemeld dat het gebruik van de term ‘duurzame paling’ door de stichting Duurzame Paling Nederland (DUPAN) door de Reclame Code Commissie (RCC) als misleidend zou zijn bestempeld.

Volgens DUPAN ligt het advies van de RCC echter genuanceerder. ‘Alleen over twee zinsneden uit een oude versie van de PalingWijzer, die al sinds eind 2010 niet meer wordt gebruikt, heeft de RCC een aanbeveling gedaan’, zo meldt de stichting op de eigen website.

Aanpassingen

Aanbeveling één gaat over de tekst ‘duurzame paling herkent u aan het DUPAN-logo’. De RCC oordeelde dat ‘bij de huidige stand van zaken niet kan worden gesproken van duurzame paling, omdat niet duidelijk is of met de activiteiten de palingstand daadwerkelijk verbetert.’ De inhoud werd dit voorjaar volgens de stichting al aangepast in ‘paling van het Duurzaam Paling Fonds herkent u aan het DUPAN-logo’.

Het tweede punt had betrekking op de zinsnede ‘stoppen met de visserij en handel is geen optie’. Daarover zegt RCC dat de informatie onjuist is. DUPAN doelde op opmerkingen van onderzoekers die aangaven dat de maatregelen ter verbetering van de palingstand voor een belangrijk deel door de sector moeten worden betaald en heeft de inhoud aangepast.

Ongegrond

Greenpeace en WNF stelden verder dat er geen aantoonbaar bewijs is dat de activiteiten van DUPAN de palingstand helpen en dat de stichting daarover geen voorlichting mag geven via de website, de PalingWijzer en het logo.

Uitgezonderd de beide aanbevelingen stelt DUPAN dat de klacht door RCC ongegrond is verklaard. Volgens de commissie maakt het logo duidelijk dat het geld uit het fonds bestemd is voor verbetering van de palingstand. Verder wordt helder gecommuniceerd wat het probleem van de palinstand is, welke activiteiten worden ondernomen en welke financiële middelen worden ingezet.

Reageer op dit artikel