nieuws

Vissers beperken vangst schol

Restaurant

De Nederlandse vissers zullen de vangst van Noordzee-schol begin volgend jaar verminderen. De druk op deze vis zal daardoor met 25 procent dalen omdat in het begin van het jaar schol met kuit zit, meldt het Productschap Vis.

Vissers beperken vangst schol

De sector noemt dit een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Vergeet niet dat veel vissers het al moeilijk hebben door forse quotumdalingen, hoge olieprijzen en vereiste investeringen vanwege duurzaamheidseisen’, aldus Johan Nooitgedagt namens de kottersector. Hij spreekt van een zware maar vrijwillige beslissing.

Door een deel van de ‘kuitzieke’ schol te laten zwemmen willen de vissers extra bijdragen aan de ontwikkeling van de scholstand. Die lijkt op dit moment hoe dan ook aan te groeien, aldus het productschap.

Zie ook

Reageer op dit artikel