nieuws

Geen beoordeling voor Bokkedoorns en Moshik Roth in GaultMillau 2013

Restaurant

De GaultMillau gids voor 2013 heeft geen punten toegekend aan De Bokkedoorns in Overveen en aan &samhoud places, het restaurant in Amsterdam van Moshik Roth en zakenpartner Salem Samhoud.

Geen beoordeling voor Bokkedoorns en Moshik Roth in GaultMillau 2013

Zowel De Bokkedoorns in Overveen als &samhoud places staat in de GaultMillau gids van 2013 vermeld met een ‘?’ in plaats van een concreet puntenaantal. Beide restaurants hebben wel een recensie in de culinaire gids. Over &samhoud places schrijft GaultMillau: ‘In een opstartfase en daarom laten we een puntenwaardering op dit moment achterwege.’

Het oude restaurant van Moshik Roth in Overveen, ’t Brouwerskolkje, had vorig jaar 18 punten in de GaultMillau gids.

Vertrek Lucas Rive

De chefswisseling bij De Bokkedoorns werd net voordat de gids naar de drukker ging, bekend. ‘Lucas Rive verlaat het restaurant na meer dan 25 jaar. Zijn vervanger wordt Menno Post. In hoeverre deze verandering van invloed zal zijn op het niveau, blijft even afwachten. Daarom laten we nu een quotering achterwege.’

Reageer op dit artikel