nieuws

‘Steeds meer horecaondernemers vragen bijstand

Restaurant

Steeds meer horecaondernemers vragen financiële hulp bij hun gemeente. Dit zegt het Instuut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het Instituut zegt dat het eerste kwartaal van 2013 het slechtste kwartaal in de afgelopen twee jaar was.

‘Steeds meer horecaondernemers vragen bijstand

Hoeveel horecaondernemers gebruik maken van bijstand van hun gemeente, zegt het IMK niet. Wel dat het er steeds meer worden. Naast de horeca gebeurt hetzelfde in de sectoren detailhandel en bouw.

‘Deze dip is heel hardnekkig en er is geen verbetering in zicht’, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK bij de publicatie van de driemaandelijkse IMK-Index. IMK introduceerde de index in januari 2011. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. De index staat momenteel op 154.

Bijstand voor ondernemers

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.

Reageer op dit artikel