nieuws

HorecaDNA: ‘Gebruikers bepalen wel of niet verstrekken gegevens

Restaurant

Initiatiefnemer Rene Rentinck van HorecaDNA belooft de gegevens van horecaondernemers niet zonder toestemming te verkopen. ‘Onze gebruikersvereniging van leden bepaalt wat er met de gegevens gebeurt.

HorecaDNA: ‘Gebruikers bepalen wel of niet verstrekken gegevens
HorecaDNA

Het bedrijfschap Horeca en Catering stuurde de ondernemers pas laat een brief (zie PDF onderaan) met informatie over de overdracht van gegevens aan HorecaDNA, onderdeel van Centrum voor Publieke Innovatie(CPI). ‘Zij moesten lang wachten op een definitieve beslissing van de Eerste Kamer, die is pas op 16 december 2014 genomen.’

‘Wij snappen heel goed dat het late bericht over de overdracht voor ondernemers en andere betrokkenen raar overkomt. Maar zij hebben te alle tijden de mogelijkheid om zich uit te schrijven, ook na de start van HorecaDNA. Daarnaast doen wij geen enkele transactie met nieuwe partijen zonder toestemming van onze gebruikersvereniging, die wij oprichten, zodra de eerste gebruikers zich melden. Deze vereniging gaat bestaan uit actieve leden van HorecaDNA.’

Soort gegevens

HorecaDNA maakt een driedeling als het gaat om soorten gegevens: openbare gegevens (KvK), gegevens die iets zeggen over de aard van een bedrijf (type, oppervlakte, rechtsvorm, wel of geen terras) en privacygevoelige gegevens. (loonsom of correspondentie over schulden). ‘Informatie die privacygevoelig is draagt BHC niet over dus daar kunnen we ook niets mee doen.’

‘De tweede groep gegevens is interessant voor HorecaDNA, want deze geven kleur aan de ondernemer. Deze zeggen onder andere iets over de grootte, het type (Grieks), de rechtsvorm of de aanwezigheid van een terras. Deze gegevens zijn van belang voor bijvoorbeeld navigatiesystemen, die geven namelijk aan waar een bepaalde horecagelegenheid langs de weg zit. Indirect is dit dus ook weer handig voor de ondernemer.’

Heftige reacties

Rentinck geeft aan dat hij de reacties van het publiek deels wel kan begrijpen, hoewel ze volgens hem niet allemaal even zeer op feiten berusten. ‘Er wordt door sommige mensen een beeld geschetst dat wij, als commercieel bedrijf, de gegevens van horecaondernemers in een zwart gat zullen laten verdwijnen. Maar men moet niet vergeten dat wij er voor de ondernemers zijn. Wij hebben gereageerd op een subsidiefaciliteit van BHC. Daarbij was de voorwaarde dat het horecabedrijvenregister blijft bestaan en er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens.’

‘Ik ben blij dat er, terwijl we nog niet eens echt van start zijn gegaan, veel reacties zijn. Zowel de positieve dan wel negatieve horen er volgens Rentinck bij. Hij is zich bewust van de ophef op het internet, maar wil zich niet mengen in de discussie. ‘Onze communicatie vindt plaats via de media en onze website, daar staan de antwoorden op veel gestelde vragen.

Toezichthouder
HorecaDNA kan in principe opereren zonder toezichthouder, maar zij heeft in overleg met de KHN bij de brancheorganisatie aangedrongen om er een aan te stellen. Stichting Digitale Dienstverlening Horeca is in oprichting en zou deze functie kunnen gaan vervullen. ‘De termijn waarop een toezichthouder wordt aangesteld is onbekend want dit is afhankelijk van hoe snel er geschikte mensen opstaan of zijn geworven. Het is belangrijk dat deze personen ook wel echt iets over te branche kunnen zeggen.’

Reageer op dit artikel