nieuws

Fileerlokaal Lauwersoog komt er dankzij crowdfunding

Restaurant

Een ambitieus crowdfundingplan maakte het mogelijk de droom van kustvissers Jan Geertsema en Barbara Rodenburg te verwezenlijken. Maandag 29 juni kan het vissersechtpaar de deuren van hun eigen Fileerlokaal ’t Ailand opengooien in de haven van Lauwersoog.

Fileerlokaal Lauwersoog komt er dankzij crowdfunding

Met het fileerlokaal willen Geertsema en Rodenburg meer betrokkenheid creëren tussen de kleinschalige kustvisser en burger. Ze gaan er diverse fileer-, visrook- en andere visbereidingsworkshops geven voor zowel consument als professional. Ook zullen er visproducten als vis- en krabbensoep gemaakt worden. Bovendien vormt het fileerlokaal het startpunt voor wadvistochten. Op die manier wil het echtpaar zijn steentje bijdragen aan een beter bestaansrecht voor het vak van de kleinschalige kustvisser.

‘Met de activiteiten in het fileerlokaal willen we ook voedselverspilling terugdringen en een betere en meer evenwichtige benutting van voedsel uit de zee bewerkstelligen. Vanwege de overvloed aan strandkrab in de Waddenzee gaan we ons bijvoorbeeld meer richten op krab, en de vele bijvangst aan zeewier kunnen we nu ook gaan gebruiken’, aldus Barbara Rodenburg.

Streefbedrag
In mei liep het crowdfundingtraject – dat Geertsema en Rodenburg in februari startten – af. Iets meer dan €40.000 haalden ze op, zij het op het nippertje. Pas in de laatste paar dagen bereikten ze het streefbedrag. ‘Het doet ons deugt dat we zoveel steun hebben gekregen. Meer dan 200 mensen die er wat voor over hadden. We zijn blij dat we al deze mensen nu ook de gelegenheid kunnen geven het fileerlokaal daadwerkelijk te ervaren’, vertelt Rodenburg.

De realisatie van Fileerlokaal ’t Ailand is onderdeel van het project ‘Vakmanschap in de kustvisserij’, dat Geertsema en Rodenburg vorig jaar samen met de Stichting Waddengroep zijn gestart. Doel is om kennis over de regionale kustvisserij en haar vangsten voor het voetlicht te brengen en mensen te inspireren voor het vak van kustvisser, want opvolging is er niet of nauwelijks. Het Europees Visserijfonds steunt dit project.

Reageer op dit artikel