nieuws

Werkgelegenheid in MKB stijgt met 2 procent

Restaurant

De werkgelegenheid in het MKB is met 2 procent gestegen ten opzichte van juni 2014. Dat blijkt uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor die 15 juli werd gepubliceerd.

Werkgelegenheid in MKB stijgt met 2 procent

De door het Centraal Planbureau (CPB) gesignaleerde groei van de economie gaat gepaard met werkgelegenheidsgroei in midden- en kleinbedrijven (MKB). Aan de werkgelegenheidsontwikkeling binnen het MKB is goed af te lezen hoe het herstel van de economie zich vertaalt op de arbeidsmarkt.

Keerpunt

Deze ontwikkeling laat een daling zien van de werkgelegenheid in het MKB sinds 2011 met een keerpunt in 2013. Sindsdien blijft de werkgelegenheid aantrekken. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert deze en andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, gebruikmakend van analyse van salarisdata van 725.000 Nederlanders werkzaam bij MKB werkgevers tot 250 werknemers.

Salarisdata

‘Omdat salarisdata van 725.000 Nederlanders 18 procent van de in het MKB werkzame beroepsbevolking vertegenwoordigt, kunnen we representatieve uitspraken doen over de arbeidsmarktontwikkeling binnen het MKB’,  aldus Giel Schikhof, manager arbeidsverhoudingen bij Van Spaendonck.

Reageer op dit artikel