nieuws

De Wet werk en zekerheid biedt ook mogelijkheden

Restaurant

Op de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) is veel kritiek. ‘De wet streeft zijn doel voorbij’, ‘flexwerkers zijn de dupe’ en ‘de kosten nemen toe’ zijn veelgehoorde uitspraken. Ook horecaondernemers zien de nieuwe wet veelal niet zitten, zo bleek al uit eerder onderzoek van Misset Horeca. Toch biedt de wet ook een aantal openingen die voor ondernemers interessant kunnen zijn.

De Wet werk en zekerheid biedt ook mogelijkheden

Wat veel ondernemers niet weten is dat de transitievergoeding niet verschuldigd is als een werknemer de garantie wordt geboden dat hij na afloop van zijn tijdelijke contract binnen 6 maanden weer aan de slag kan. Die garantie moet daarin bestaan dat de werkgever vóór afloop van het tijdelijke contract een nieuw (tijdelijk of vast) contract met de werknemer afsluit dat ingaat binnen 6 maanden na afloop van het bestaande tijdelijke contract.

Seizoenswerk
Stel u exploiteert een strandtent en hebt vanaf 2012 jaarlijks met uw werknemer een tijdelijk contract voor de periode 1 april tot en met 31 oktober (7 maanden) afgesloten. Het afgelopen jaar hebt u dit contract ook afgesloten. Indien u dit contract per 31 oktober 2015 niet verlengt, bent u in beginsel de transitievergoeding verschuldigd aangezien de arbeidsovereenkomst 28 maanden heeft geduurd en op uw initiatief niet wordt voorgezet. Indien u vóór 1 november 2015 echter een nieuw (tijdelijk of vast) contract met uw werknemer sluit met als ingangsdatum 1 april 2016, bent u op grond van de wet (nog) geen transitievergoeding verschuldigd. U hebt uw werknemer namelijk de garantie gegeven dat hij binnen 6 maanden weer bij u aan de slag kan.

Tussentijdse opzegmogelijkheid
Het nieuwe contract moet wel een tussentijdse opzegmogelijkheid bevatten zodat uw werknemer het contract nog kan opzeggen, bijvoorbeeld omdat hij voor de start van het nieuwe seizoen toch een andere baan heeft gevonden. Op deze manier kunt u betaling van de transitievergoeding uitstellen en mogelijk zelfs voorkomen. Want als uw werknemer het nieuwe contract aanvaardt maar een aantal maanden later toch opzegt omdat hij een andere baan heeft gevonden, bent u geen transitievergoeding verschuldigd. Het initiatief tot beëindiging is dan namelijk afkomstig van uw werknemer. Voor veel ondernemers kan dit een interessante constructie zijn.

Kanttekening
Er is wel een kanttekening. Indien u uw werknemers geen vast contract wilt aanbieden, kunt u deze constructie niet jaar op jaar toepassen in verband met de (gewijzigde) ketenregeling. De termijn waarbinnen het nieuwe contract moet ingaan is namelijk 6 maanden, terwijl voor doorbreking van de ketenregeling een onderbreking van 6 maanden en 1 dag is vereist.

De ketenregeling
Tegelijkertijd met de invoering van de transitievergoeding is ook de ketenregeling gewijzigd. Kort gezegd mogen vanaf 1 juli 2015 nog 3 tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal 2 jaar worden gesloten met tussenpozen van 6 maanden. Na 2 jaar of na afloop van het 3e contract heeft een werknemer aanspraak op een vast contract. De keten is doorbroken indien een werknemer ten minste 6 maanden en 1 dag uit dienst is geweest.

Opening voor jongere werknemers
Er is wellicht een manier om gedurende een langere periode tijdelijke contracten aan te gaan. In de nieuwe wet is namelijk geregeld dat de ketenregeling niet van toepassing is op werknemers onder de 18 jaar én gemiddeld voor maximaal 12 uur per week werken. Voor deze werknemers bent u niet gebonden aan de ketenregeling en mag u dus meerdere tijdelijke contracten afsluiten zonder dat u reeds na 2 jaar of na 3 contracten gebonden bent aan een vast contract. Vanaf het moment dat uw werknemer 18 jaar wordt, treedt de ketenregeling in werking. Dit betekent dat als de werknemer op de dag dat hij 18 jaar wordt bij u een contract heeft, dát contract als eerste contract in de keten geldt. Na afloop daarvan kunt u dus nog 2 tijdelijke contracten aangaan (mits u maximale duur van 2 jaar niet overschrijdt).

 

Reageer op dit artikel