nieuws

‘Oude’ versie hygiënecode vervalt op 1 april

Restaurant 172

Nog twee dagen en dan vervalt de versie van de hygiënecode uit 2007. Horecaondernemers moeten op 1 april de nieuwe versie in het horecabedrijf hebben.

‘Oude’ versie hygiënecode vervalt op 1 april

Zodra er een nieuwe versie van de Hygiënecode van kracht wordt, vervalt de voorgaande versie. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de nieuwe hygiënecode gelanceerd.

KHN is uitgever en eigenaar van de Hygiënecode voor de horeca. Deze code is gebaseerd op Europese wetgeving waarin staat dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. De code is opgesteld in samenwerking met de NVWA en is goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de regels van voedselveiligheid. Wanneer dit niet het geval is, kan er een boete worden opgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), onderdeel van de rijksoverheid dat toeziet op onder meer veilig voedsel.

De nieuwe code is aangepast aan de huidige wetgeving, enkele processen zijn verduidelijkt en er zijn registratieformulieren als praktisch handvat toegevoegd. Er is een heel hoofdstuk bijgekomen met processen die extra aandacht behoeven. Onder meer de nieuwe werkprocessen voor sushi en pekingeend. Wat betreft hygiëneregels wordt het punt ‘omgaan met virussen’ nog eens goed aan de orde gesteld. Ook is in de nieuwe code een paragraaf opgenomen over hulphonden. Nu mogen hulphonden wel worden toegelaten in horecabedrijven en dus ook in restaurants.

Verder wordt in de code extra aandacht gegeven aan wat ondernemers nog mogen doen met groenten die op een buffet hebben gelegen. Het is nu geaccepteerd om – onder de in de Hygiënecode beschreven voorwaarden – bijvoorbeeld gesneden tomaten na de 2-uursborging nog te gebruiken in een soep of een saus.

 

Reageer op dit artikel