nieuws

Horeca: sterkste omzetgroei sinds jaren

Restaurant 467

Het herstel in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf schakelt naar een hogere versnelling: in 2015 steeg de omzet gemiddeld met 5% (+4% in 2014). Vooral de bouw en de horeca deden het in dit opzicht goed.

Horeca: sterkste omzetgroei sinds jaren

Verder zagen grotere bedrijven (met een omzet van meer dan 10 miljoen) de omzet relatief vaak groeien of in elk geval stabiliseren, net als de winst. Ondanks een toename van de bedrijfskosten (gemiddeld +2%) kwam de winst voor het mkb als geheel 30% hoger uit dan een jaar eerder. Ondernemers in de noordelijke provincies presteerden hierbij beter dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit het SRA-Sectorrapport ‘Branches in Zicht 2016’. SRA is een netwerk van 370 accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

Unieke benchmark
De verdere verbetering van de omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2015 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Deze database bevat van de afgelopen vijf jaar ruim 100.000 jaarrekeningen. SRA kan op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau cijfers vergelijken en heeft daardoor meer data beschikbaar dan bijvoorbeeld banken, het CBS of de Kamer van Koophandel. Het beeld over 2015 is dus geen prognose, maar een eerste echte ‘afdruk’ die een reëel inzicht geeft in bedrijven, branches, regio’s en het hele mkb van Nederland. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Horeca
De horeca liet in 2015 de sterkste omzetgroei in jaren zien en liet de andere branches duidelijk achter zich. Horecabedrijven profiteren van de aantrekkende economie, een grotere stroom toeristen en de groeiende koopkracht bij consumenten. Ook de zakelijke markt verbetert; bedrijven maken weer geld vrij (zij het beperkt) voor evenementen buiten de deur. Wel nemen de verschillen tussen de grote steden, aantrekkelijke winkelsteden en toeristische trekpleisters en de overige horecagebieden toe.

Winststijging bij hogere kosten
De omzetgroei in de horeca kwam in 2015 gemiddeld uit op 10%, versus 4% een jaar eerder. De winst steeg gemiddeld met 38%, bij een relatief forse toename van de bedrijfskosten (+7,1%, versus +2,1% voor het mkb als geheel. De huisvestingskosten stegen met bijna 10%, terwijl deze in 2014 waren gedaald. De personeelskosten liepen met 8% op. Het eigen vermogen nam tot slot met gemiddeld bijna 30% toe.

Perspectieven
Ook 2016 zal naar verwachting een goed jaar worden voor de horeca. Horecaondernemers gaan uit van een verdere stijging van de omzet en de winst en willen ook weer meer gaan investeren. Er zijn echter ook beren op de weg. De concurrentie is stevig, ook van bedrijven uit andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan horecavoorzieningen in winkels en supermarkten die eten thuisbezorgen. Sommige horecaondernemers zetten daarom in op scherpe prijzen en schaalgrootte. Aan de andere kant van de markt zal het juist steeds meer gaan om een persoonlijk en onderscheidend aanbod ten opzichte van de concurrentie.

 

Reageer op dit artikel