nieuws

FNV Horeca lanceert loontabel voor werknemer en -gever

Restaurant 8010

Veel horecawerknemers hebben door het ontbreken van een cao al ruim drie jaar geen loonsverhoging ontvangen. Dit houdt volgens FNV Horeca in dat ze ruim euro 4.000 (bruto) zijn misgelopen. ‘Horecawerknemers hebben net als werknemers in andere sectoren recht op een salaris dat ligt op het niveau van 2017.’ Daarom heeft de vakorganisatie een loontabel ontwikkelt die horecamedewerkers kunnen inzetten bij het maken van loonafspraken.

FNV Horeca lanceert loontabel voor werknemer en -gever

Ook roept FNV Horeca werkgevers op deze tabel toe te passen om zo de branche aantrekkelijker te maken om in te werken.

Handvat

Geen cao zorgt voor een ingewikkelde situatie voor horecamedewerkers. Met de loontabel op het niveau van 2017 biedt FNV Horeca werknemers een handvat.

Lees ook: Lonen stijgen in hoogste tempo
sinds 2009, horeca blijft achter

‘Want nu de economie aantrekt en het aantal banen groeit, geven veel horecawerkgevers aan dat ze moeilijk aan personeel kunnen komen. Lage salarissen zoals nu gebruikelijk in de horeca zijn een belangrijke oorzaak; werknemers kiezen voor beter betaalde sectoren.’

Loontabel en arbeidsovereenkomst

In de loontabel is rekening gehouden met de gemiddelde cao-loonsverhogingen in andere vergelijkbare branches over de afgelopen jaren (4,75% van 2013-2016).

Lees ook: Discussie over personeels-
tekort laait (weer) op

De tabel kent een basisloon met een mogelijkheid voor een jaarlijkse periodieke verhoging. FNV Horeca heeft daarbij een voorbeeldarbeidsovereenkomst en een checklist gemaakt die als uitgangspunt gebruikt kan worden bij onderhandelingen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een verlenging daarvan.

Loontabel_FNVHoreca_2017

 

Reageer op dit artikel