nieuws

‘t Ambachthuys in Rotterdam toegetreden tot Euro-Toque Nederland

Restaurant 1062

Onder het toeziend oog van oud burgemeester van Rotterdam en voormalig politicus Ivo Opstelten is Restaurant ’t Ambachthuys in Hillegersberg, Rotterdam, is lid geworden van Euro-Toques Nederland. De oud-burgemeester van Rotterdam en voormalig politicus Ivo Opstelten was de speciale gast tijdens de inauguratie die gepaard ging met het sabreren van champagne.

‘t Ambachthuys in Rotterdam toegetreden tot Euro-Toque Nederland

Ivo Opstelten en eigenaar en chef van restaurant ’t Ambachthuys Dimitri Roedoe hebben een fles champagne gesabreerd, oftewel de fles geopend door de kurk met een sabel van de fles te slaan.

Dimitri Roedoe  heeft voor zijn start als ondernemer voor grote chefs gewerkt zoals Gorden Ramsey, Alain Ducasse en Marco Pierre White. Met ‘t Ambachthuys vervult Dimitri zijn droom om een eigen zaak te openen. ’t Ambachthuys in Rotterdam was voorheen ’t Oude Raadhuis. Deze zaak sloot in april 2015 haar deuren.

Euro-Toque lid

Naast Ivo Opstelten was voorzitter van Euro-Toques Nederland, Ted Janssen bij de inauguratie aanwezig. Deze was op 24 maart 2017.

Euro-Toques is een internationaal samenwerkingsverband van 2500 Europese koks. Zij staan voor waarborg van kwaliteit en smaak, behoud van culinaire tradities en bescherming van kleine producenten. In Nederland hebben 137 restaurants zich bij deze beweging aangesloten.

Streng controlesysteem voor nieuwe ledenRestaurant ’t Ambachthuys in Hillegersberg, Rotterdam, is lid geworden van Euro-Toques Nederland

De restaurants die lid willen worden van de vereniging worden eerst aan een streng controlesysteem onderworpen. Alleen de restaurants die volgens de code van eer werken krijgen een oorkonde van Euro-Toques en mogen een bord van de vereniging aan de gevel hangen. Inmiddels zijn dat er ruim 130.

Chef patron Dimitri Roedoe bereidt alles dagelijks vers en werkt uitsluitend met seizoens- en streekproducten. Hierdoor sluit het restaurant precies aan bij de doelstellingen en code van eer van Euro-Toques. Daarmee lag de toetreding van ‘t Ambachthuys in Rotterdam Hillegersberg voor de hand.

Code van Eer Euro-Toques

Restaurants die zijn aangesloten bij Euro-Toques moeten zich houden aan de Code van Eer, deze bestaat uit de 10 volgende punten:

1. Euro-Toques Nederland is een vereniging van professionele koks en restaurateurs die staan voor gezonde voeding die ambachtelijk wordt bereid met natuurzuivere producten van goede kwaliteit, zonder kunstmatige additieven.

2. Euro-Toques Nederland stelt zich onder meer ten doel om de verscheidenheid van landelijke en regionale culinaire tradities te respecteren, te behouden en deze culinair te combineren met het hedendaagse.

3. Voorlichting en het uitdragen van de Code van Eer aan de consument maken deel uit van de taken van Euro-Toques Nederland.

4. Leden van Euro-Toques Nederland staan voor de diversiteit van smaken, de gevarieerdheid van ingrediënten en bieden de consument gezonde en uitgebalanceerde gerechten. De eerlijke keuken van Euro-Toques leden is een waarborg voor het vertrouwen dat de consument mag hebben.

5. De producten die in de keuken van Euro-Toques worden gebruikt, zijn vers en worden zo veel als mogelijk ter plaatse verwerkt.

6. Leden maken in beginsel gebruik van seizoensgebonden producten teneinde de natuurlijke cycli te respecteren en authentieke smaken te garanderen.

7. Koks van Euro-Toques Nederland zijn zich bewust van de onnodige voedselderving en gaan waar mogelijk verspilling tegen. Ook gaan zij duurzaam om met energie en staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

8. Koks van Euro-Toques Nederland zijn onafhankelijk van hun leveranciers. De leveringsketen is transparant waardoor de betrouwbaarheid van de producten en de herkomst bekend is.

9. Koks van Euro-Toques Nederland gebruiken in hun keuken zoveel als mogelijk Nederlandse streekgebonden producten teneinde milieu onvriendelijke foodmiles te beperken.

10. Koks van Euro-Toques Nederland onderhouden onderling professionele contacten en dragen eendachtig de boodschap van de Code van Eer uit naar de consument. Zij garanderen en bewaken de gemeenschappelijke principes die door alle leden worden gehanteerd.

De doelstellingen van Euro Toques

– Behoud van nationale en culinaire tradities
– Koken naar eer en geweten
– Gebruik van kwalitatieve grondstoffen
– Zelfstandigheid ten opzichte van leveranciers
– Producten van eigen bodem en streek verdienen voorkeur
– Bescherming van kleine producenten
– Vakwaarborg voor kwaliteit en smaak
– Duurzaam omgaan met energie
– Tegengaan van voedselverspilling
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen
– Prijs mag nooit de compensatie zijn voor inkoop inferieure kwaliteit
– Collegialiteit is regel

Reageer op dit artikel