nieuws

NVWA controleert nu ook kippenvlees

Restaurant 570

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekijkt of er ook in kippenvlees fipronil zit. Alleen bedrijven die zowel leghennen als vleeskippen houden, worden daarvoor gecontroleerd. Dat meldde een woordvoerder van de NVWA dinsdag.

NVWA controleert nu ook kippenvlees

Pluimveebedrijven waar fipronil is aangetroffen in de eieren, zijn nu geblokkeerd. De eveneens aanwezige vleeskuikens op zo´n bedrijf mogen alleen na toestemming van de NVWA worden verhandeld. De NVWA geeft zo’n bedrijf pas vrij als na proefslachtingen van kippen zeker is dat het bestrijdingsmiddel fipronil niet in het vlees zit.

Paar bedrijven

Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep pluimveesector van LTO, wijst erop dat het maar om een paar bedrijven gaat. ‘Het zijn er echt heel weinig. Het aantal bedrijven dat leghennen en vleeskuikens houdt, is op maximaal twee handen te tellen. De meeste bedrijven kiezen voor het een of voor het ander.’

Actie onnodig

Hubers vindt deze actie van de NVWA niet nodig. ‘Deze pluimveebedrijven hebben zaken gedaan met het bedrijf ChickFriend dat stallen reinigde met een middel waar het verboden middel fipronil in bleek te zitten. Maar de verschillende bedrijfsonderdelen liggen soms wel kilometers van elkaar vandaan.’ En: ‘We weten dat vleeskuikens geen problemen hebben met bloedluis. Legkippen wel. Die blijven twee jaar in een stal en dan kan de bloedluis zich ontwikkelen.’

Ook volgens de NVWA hebben bedrijven met vleeskippen doorgaans geen last van bloedluis. De kippen leven hooguit zes weken en worden dan geslacht. Daarna wordt de stal schoongemaakt waardoor de mijt niet de tijd krijgt zich te nestelen.

Controle eieren

Horecaondernemers worden door De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geadviseerd om eieren te controleren of deze een stempelcode bevatten zoals aangegeven op de website NVWA.nl. De toezichthouder roept op om eieren met deze codering niet te verwerken in maaltijden, maar te vernietigen. Lees hier het hele artikel hierover. 

Voedingsmiddelen waar eieren inzitten die besmet zijn met de giftige stof fipronil zijn veilig om te eten. Als het er al inzit zijn de concentraties dusdanig laag dat ze geen gevaar voor de gezondheid vormen, zegt Marian Geluk, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) op basis van onderzoek door de sector. Lees er hier meer over.

Reageer op dit artikel