KHN zegt volledige sluiting van hotels voorkomen te hebben

KHN zegt volledige sluiting van hotels voorkomen te hebben

KHN kijkt tevreden terug op de lobby om de voorgestelde sluiting van hotels c.q. het verbod op recreatieve overnachtingen tegen te houden. Het kabinet overwoog deze maatregel afgelopen week om verder verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast pleit KHN voor verruiming van het steunpakket voor hoteliers en andere horecaondernemers.

Even leek het erop dat hotels de dupe dreigden te worden van strengere maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan. De Telegraaf berichtte dat Haagse bronnen hen hadden verteld dat een van de opties was dat hotels geen recreatieve gasten meer zouden mogen ontvangen. Alleen zakelijke boekingen zouden dan nog zijn toegestaan. Zo ver is het niet gekomen.

‘Direct toen bekend werd dat sluiting van hotels en vakantieparken op tafel lag, is KHN in gesprek gegaan met ministers, tweede Kamerleden en partners HISWA-RECRON, MKB Nederland en VNO-NCW om deze maatregel, welke puur symbolisch zou zijn, tegen te houden', zegt een woordvoerder van KHN. ‘We hebben alle betrokkenen overtuigd van het feit dat deze maatregel, zowel in absolute als ook relatieve zin, geen enkel effect zou hebben. Met resultaat: de maatregel is niet doorgevoerd. Uiteraard blijft KHN zich hard maken voor de moeilijke positie waar hoteliers zich in bevinden, onder meer voor een hogere TVL vergoeding.’

Hotels mogen nu nog gewoon gasten toelaten om te overnachten. Wel is het verboden die gasten eten of drinken te serveren, ook roomservice is niet toegestaan. Omdat de restaurants van hotels, net als andere restaurants, wel mogen fungeren als afhaallocatie, bieden veel hotels met een restaurant hun gasten nu de mogelijkheid eten af te halen en in de eigen kamer op te eten.

Noodzaak voor heropeningsplan horeca is groot

De huidige lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari en versoepelingen voor de horeca lijken nu nog ver weg. Wel gaf premier Rutte in zijn persconferentie aan dat voor bepaalde sectoren – waaronder de horeca – het financiële steunpakket wordt uitgebreid, wat in lijn is met wat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in de lobby heeft besproken.

‘Het is echter kwalijk dat er nu nog steeds geen duidelijkheid over is. De horeca is nu bij elkaar zes maanden dicht, clubs en nightlife-bedrijven moeten al bijna 11 maanden hun deuren gesloten houden. Ook cateraars zijn feitelijk al zo lang ‘gesloten’, omdat er simpelweg niets mogelijk is. Een verruiming van het steunpakket met een verbetering van de NOW, de TVL-subsidie en een tegemoetkoming voor starters is dan ook het laatste redmiddel om te voorkomen dat onze horecaondernemers omvallen. Dat plan wordt nu door de verantwoordelijke ministers uitgewerkt.’

KHN voorzitter Robèr Willemsen: ‘De horeca heeft binnen een periode van nog geen 11 maanden nu al te maken met minimaal zes maanden sluiting. De overheidssteun is welkom én nodig, maar écht onvoldoende. De mensen in de horeca, ondernemers, medewerkers en hun gezinnen hebben bij ons een gezicht. Zij staan in de kou en dat is vreselijk! We zien hun angsten, zorgen en hun dromen vervliegen. Aanvullende financiële steun is cruciaal, al is de schade niet alleen in geld uit te drukken.’

Verruiming steunpakket cruciaal

Met de aankondiging dat de lockdown voor minimaal drie weken wordt verlengd, is ook bekend gemaakt dat het kabinet kijkt naar een uitbreiding van de steunpakketten. Een noodzakelijke toezegging en wat KHN betreft het minste wat het kabinet nu moet doen. ‘Als de horeca (zonder goede onderbouwing) opgeofferd lijkt te worden voor de volksgezondheid, dan moet de overheid ook de portemonnee trekken. De horeca vervult immers een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie.’

De financiële steun dekt tot dusverre bij lange na niet alle doorlopende kosten. Horecaondernemers hebben volgens KHN het afgelopen jaar zelf tussen de 4,5 en 5 miljard euro bijgelegd aan eigen spaargeld en tegoeden. Alles om het bedrijf overeind te houden en medewerkers in dienst te houden. Maar het geld is op. De pensioen- en studiepotjes zijn al aangesproken.

KHN heeft de Tweede Kamer concrete suggesties meegegeven voor de verbetering van het huidige pakket aan steunmaatregelen. De drie belangrijkste aanpassingen volgens KHN voor een verbeterd steunpakket zijn:

  • Geen afbouw van de NOW: De NOW-vergoeding moet naar 100 procent worden gebracht.
  • De TVL-vergoeding op de normpercentages moet omhoog, zonder maximumbedrag en moet beschikbaar worden gemaakt voor meer grotere bedrijven en groepen bedrijven, de TVL-subsidie is generiek en dus gelden ook minder Europese beperkingen.
  • Starters staan nu met lege handen en verdienen een eigen steunregeling. Deze kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op het omzetverlies Q4 en verder af te zetten tegen de loonaangifte Q3 en de btw-aangifte Q3. Ook kan worden gedacht aan het toepassen van omzet en loongegevens van de rechtsvoorganger bij een bedrijfsovername.

Willemsen: ‘Het probleem is wel bekend. Het is nu belangrijk dat er snel beslissingen worden genomen en dat er boter bij de vis komt. Naast betere financiële steun is het belangrijk dat het kabinet een concreet plan voor de heropening presenteert. KHN heeft meerdere keren de hand uitgestoken om mee te denken over hoe de horeca verantwoord open kan en er ligt een plan met slimme maatregelen klaar. Er komt een dag dat de maatregelen kunnen worden versoepeld en het is de verantwoordelijkheid van het kabinet om transparant te zijn over een exit strategie. Er ligt wel een vaccinatieplan, maar waar is het heropeningsplan?’

Bekijk deze collectie

Wetgeving

In deze collectie alles over wetten en regels waar de horeca mee te maken heeft. Van de recente wijzigingen in de pensioenwet tot inzichten in de Bibob-regelgeving. Leer hoe je aan wet- en regelgeving voldoet en hoe je vergunningen aanvraagt.