blog

Een confronterend gesprek voeren: de ontknoping

Café

 Piet van Gelder, oud-politieman, schrijft een serie blogs op Misset Horeca over het zelf aanpakken van interne criminaliteit, zoals grepen uit de kassa, diefstal van drank, het niet aanslaan van consumpties et cetera. Deel 9, de ontknoping  

Een confronterend gesprek voeren: de ontknoping

Wie zoveel mogelijk gegevens boven water heeft gekregen om de ware toedracht van een intern incident te achterhalen, zal de betrokken medewerker(s) hiermee moeten confronteren (hoor en wederhoor). Zo’n gesprek moet je zeer gedegen voorbereiden.

De confrontatie: blijf menselijk

Het allerbelangrijkste bij het confronterend interview is de sfeer. Maak contact met de betrokkene. Veelal vindt een interview plaats zonder dat de betrokkene zich hierop heeft kunnen voorbereiden. Het is goed om je eens te verplaatsten in de positie van de medewerker.

Realiseer je dat er altijd beweegredenen bij de medewerker bestaan waarom hij dit feit heeft gepleegd. Probeer de angst bij hem of haar weg te nemen door een en ander bespreekbaar te maken. Laat zien dat je een mens bent.

Omsingel het bewijs

Zorg wel dat de medewerker tijdens het interview geen gelegenheid meer heeft om zijn verhaal aan te passen.

Stel: De betrokkene heeft verklaard dat hij in het magazijn is geweest om 3 flessen sterke drank te halen voor de bar. Uit onderzoek (b.v. camerabeelden) is gebleken dat hij 5 flessen heeft meegenomen uit het magazijn. Van die 5 flessen heeft hij er 2 buiten in de bosjes naast de achterdeur neergelegd (b.v. gezien door een collega) en 3 meegenomen naar de bar.

Je confronteert de medewerker met deze bevinding op de volgende manier:

Inleiding: ‘Je hebt verklaard dat je in het magazijn bent geweest voor 3 flessen sterke drank, om de drankvoorraad in de bar aan te vullen. Klopt dat?’
‘Ja, dat klopt.’
Open vraag: ‘Wat heb je gedaan nadat je de 3 flessen uit het magazijn hebt gehaald?’
‘Nou gewoon: 3 flessen afgetekend op de voorraadlijst en met de flessen weer naar de bar gelopen.’
Controlevraag: ‘Heb je verder niet nog iets anders gedaan tussen het ophalen van de flessen en teruglopen naar de bar?’
‘Nee, ik had mijn handen vol, dus ik ben in 1 keer naar de bar toe teruggelopen.’
Controlevraag: ‘Heb jij die avond toevallig nog de achterdeur gebruikt om naar buiten te gaan?’
‘Nee, het was hartstikke druk, en waarom zou ik?’
Confrontatie: ‘Op de avond dat er 2 flessen sterke drank uit het magazijn zijn verdwenen, is vastgesteld dat jij met flessen sterke drank bent gezien bij de bosjes naast de achterdeur. Hoe kun je dit verklaren?’
Stilte…

Emoties

Het interviewen van medewerkers, en zeker het uitvoeren van een confronterend interview is best moeilijk. Te meer omdat hier vaak ook emoties een rol spelen. Mijn advies: schakel een professional in.

In mijn volgende, afsluitende blog stip ik aan wat er in de vierde en laatste fase van het methodisch onderzoek, de evaluatiefase, nog te doen is voor degenen die het interne incident hebben onderzocht.

Lees ook:

Deel 8: Interne diefstal: recht op het doel af
Deel 7:  Interne diefstal: vlieg er niet zo maar in.
Deel 6:  Gesprek met verdachte goed vastleggen
Deel 5:  De zeven gouden W’s
Deel 4:  Gedraag je als een spons
Deel 3:  Onderzoek doen naar diefstal, mag dat zo maar?
Deel 2:  Effectieve aanpak
Deel 1:   Interne incidenten? Weet wat je moet doen

Reageer op dit artikel