blog

Interne diefstal: recht op het doel af

Café

Piet van Gelder, oud-politieman, schrijft een serie blogs op Misset Horeca over het zelf aanpakken van interne criminaliteit, zoals grepen uit de kassa, diefstal van drank, het niet aanslaan van consumpties et cetera. Deel 8, recht op het doel af.

Interne diefstal: recht op het doel af

Op basis van een plan van aanpak heb je bedacht op welke wijze en met welke doelen je onderzoek wilt gaan uitvoeren. Het hoofddoel is natuurlijk de waarheid achterhalen over (vermoedens van) een intern incident, denk aan: diefstal van dranken, fraude met het tapsysteem, beschuldigingen van pesten op de werkvloer.

Afhankelijk van het voorval, valt de uitvoeringsfase in grote lijnen uiteen in technisch onderzoek, onderzoek naar ‘informatiedragers’ en tactisch onderzoek.

Technisch onderzoek: wat ‘vertellen’ mogelijke sporen?

Technisch onderzoek is toch vooral specialistenwerk. Dit is ook alleen aan de orde als er daadwerkelijk sprake is van achtergebleven sporen (banden, voetstappen, beschadigde oppervlakken bij een inbraak, geforceerde deuren).

Onderzoek naar ‘informatiedragers’

Welke informatie bieden de data van mobiele telefoons, internet, pc en laptop over de ware toedracht van het incident?

Veel meer gegevens dan we vaak beseffen worden vastgelegd in het geheugen van computer en telefoon. Denk bijvoorbeeld aan GPS-positie bij foto’s die gemaakt zijn. Met de juiste kennis van zaken kunt je uit de apparatuur veel informatie halen. Die kennis niet in huis? Besteed dit dan uit.

Tactisch onderzoek: wie kan er nog meer wat vertellen?

Denk bij tactisch onderzoek aan het zoeken naar getuigen, eventueel via een buurtonderzoek, observatie, het nogmaals spreken met personen die ook in de informatiefase naar voren zijn gekomen. Eveneens valt onderzoek naar nota’s/facturen, onderzoek naar de herkomst van bepaalde goederen hieronder.

Hieronder volgt een praktische lijst met vragen die u zou kunnen stellen aan betrokkene(n):

 • de exacte periode waarin de gebeurtenis plaatsvond;
 • gedragingen van betrokkenen direct voor de gebeurtenis;
 • veranderingen die betrokkene na de gebeurtenis heeft aangebracht;
 • afsluitgewoontes van de gebruikers;
 • de manier waarop het sleutelbeheer/toegangscontrole is geregeld;
 • schoonmaakactiviteiten;
 • wie het pand het laatst verliet en op welk tijdstip;
 • wat er is ontvreemd/vernield/verbrand;
 • de omschrijving van de ontvreemde zaken;
 • de waarde van de zaken die verloren zijn gegaan/de hoogte van het schadebedrag;
 • eventuele bijzonderheden die de laatste tijd zijn opgevallen;
 • eventuele werkzaamheden/reparaties/leveringen die zijn verricht of gedaan kort voordat de gebeurtenis plaatsvond en door wie;
 • werktijden en eventuele afwijkingen daarin;
 • alibi;
 • de financiële situatie;
 • het sociale normbesef (moraliteitsonderzoek);
 • eventuele persoonlijke problemen (bijvoorbeeld echtscheiding of ruzie);
 • eventuele bedrijfsproblemen met personeel, grote voorraden, fraude enz.;
 • de loonadministratie;
 • het eventuele strafrechtelijk verleden.

De ontknoping

Een interview afnemen waarbij u de medewerker confronteert met de geconstateerde kwalijke feiten is geen vanzelfsprekendheid. Vandaar dat ik in een volgend artikel enkele do’s en dont’s op een rij zal zetten voor het voeren van een confronterend interview.

Lees ook:

Deel 7:  Interne diestal: vlieg er niet zo maar in.
Deel 6:  Gesprek met verdachte goed vastleggen
Deel 5:  De zeven gouden W’s
Deel 4:  Gedraag je als een spons
Deel 3:  Onderzoek doen naar diefstal, mag dat zo maar?
Deel 2:  Effectieve aanpak
Deel 1:   Interne incidenten? Weet wat je moet doen

Reageer op dit artikel