blog

Blog: Liberale brouwerij? Dat valt wel mee

Café

Bij een liberale overeenkomst met een brouwerij zijn de leveringsvoorwaarden niet verplichtend, dus er staat geen ‘exclusieve afnameverplichting’ in. Maar er zijn uitzonderingen.

Blog: Liberale brouwerij? Dat valt wel mee

De belangrijkste uitzondering betreft een mededingingsvoorwaarde. Binnen de nationale markt van een Europees land, bepaalt het marktaandeel van de brouwer de mogelijkheid tot en de duur van een brouwerijverplichting.

Heineken bijvoorbeeld kan door haar marktaandeel in Nederland (plus 30%) geen brouwerijverplichtingen meer afspreken. Bavaria, Grolsch en AB Inbev mogen vanwege hun lagere marktaandeel een brouwerijverplichting afspreken van maximaal 5 jaar. Kleinere marktspelers, zoals bijvoorbeeld Warsteiner, mogen zelfs voor een nog langere periode ‘binden’.

Is dat eerlijk? Nee natuurlijk niet, maar desondanks biedt dit Heineken ook kansen. Heineken noemt zich inmiddels ‘de meest liberale brouwerij van Nederland’, en maakt daarmee handig gebruik van de opgelegde liberale status. Toch heeft ook Heineken manieren gevonden om deze liberale status te ontwijken.

Allereerst hanteert Heineken een opzegtermijn van twee maanden bij een voorgenomen switch naar een ander leverancier. Deze korte verplichtingstermijn is toegestaan, en dus een uitzondering op de wetgeving.

Ten tweede wordt de tapinstallatie contractueel door de brouwerijen in bruikleen verstrekt. Daarbij geldt dan als voorwaarde dat deze alleen gebruikt mag worden voor de  ‘eigen dranken’. Hoewel dit logisch is, betreft het toch een verkapte brouwerijverplichting.

Ten derde. Heineken realiseert een brouwerijverplichting via het huurcontract. Daarbij kan Heineken de pandeigenaar zijn, maar tussen-huur-constructies komen ook vaak voor.

Als laatste kom ik constructies tegen, waarbij Heineken de afnameverplichting met een derde partij (vaak de verhuurder) heeft geregeld. Deze partij wordt daar natuurlijk voor beloond; geld dat eigenlijk de afnemer zou moeten toekomen.

Kortom, laat je niet om de tuin leiden als men spreekt over ‘liberale brouwerij’. Zodra de mogelijkheid bestaat om een brouwerijverplichting op te leggen, zal elke brouwerij dit doen. Goede onderhandelingen en kennis van de materie blijven dus onverminderd noodzakelijk. Veel succes.

Tom van Erven Dorens

profielfoto

 

Tom van Erven Dorens is initiatiefnemer en eigenaar van Biercontract.nl. Dit horeca-adviesbureau is gespecialiseerd in brouwerijcontracten en horeca-financieringen.

Reageer op dit artikel