nieuws

‘Geen drugs meer gedogen bij strandfeesten

Café

De gemeente Bloemendaal wil een einde maken aan de gedoogcultuur van drugs tijdens feesten op het strand aldaar. Wethouder en locoburgemeester Victor Bruins Slot bevestigde donderdag een bericht hierover in NRC Handelsblad.

‘Geen drugs meer gedogen bij strandfeesten

Volgens Bruins Slot is er op de zogenaamde beachparties een flinke toename te zien in het gebruik van vooral de ‘rape drug’ ghb.

‘Vroeger was het een hoge uitzondering dat mensen in de problemen raakten, maar dit seizoen heeft de ambulancedienst al 35 keer moeten uitrukken omdat drugsgebruikers te ver buiten bewustzijn zijn geraakt’, aldus Bruins Slot.

Bruins Slot vervolgt: ‘Mensen weten steeds minder maat te houden en er is een te groot risico voor de gezondheid van de gebruikers. Het is een ontwikkeling die ons zorgen baart.’

Tot nu toe hebben zich nog geen grote incidenten voorgedaan, aldus de locoburgemeester. ‘Maar wij zijn op dit moment op het punt beland dat we tegengas moeten gaan geven.’

Zo overlegt de gemeente momenteel met politie en ondernemers die de feesten geven. De gemeente wil dat de feesten meer besloten worden, waardoor het mogelijk wordt de gasten te fouilleren als ze naar binnen willen. ‘Op die manier willen we voorkomen dat ze drugs meenemen.’

Ook wil de gemeente afspraken met politie en justitie maken over harder ingrijpen door de politie. ‘Als gemeente hebben wij verder geen mogelijkheden, maar de politie heeft andere bevoegdheden en mag mensen staande houden.’

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Haarlem bevestigt donderdag dat politie, justitie en de gemeente met elkaar in overleg zijn over het onderwerp. ‘Maar er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. Het zal de komende maanden in de driehoek aan de orde komen.’

Slachtoffers wil Bruins Slot de mensen, die bijvoorbeeld buiten bewustzijn raken als gevolg van het drugsgebruik, niet noemen. ‘Wie willens en wetens drugs gebruikt, buiten bewustzijn raakt, een uur bij de reddingsbrigade ligt en weer wakker wordt en weer verder gaat feesten, noem ik een stommeling.’

Reageer op dit artikel