nieuws

Belastinginspecteur: geen btw over niet-ingewisselde horeca-munten

Café

Horeca-ondernemers die met munten werken hoeven geen btw te betalen over niet-ingewisselde munten. Deze uitspraak heeft de Belastinginspecteur in Leeuwarden gedaan. Het belastingvoordeel door de ‘zwevende’ munten kan enkele duizenden euro’s bedragen.

Belastinginspecteur: geen btw over niet-ingewisselde horeca-munten

De uitspraak is een gevolg van vragen van accountants- en adviesorganisatie Accon avm aan de Belastinginspecteur in Leeuwarden. Deze heeft geoordeeld dat het uitgeven van munten geen btw-belastbare handeling is. Er mag pas btw worden geheven als er een dienst/product tegenover de munten staat.

Accon avm won een rechtszaak in Groningen over btw op munten.

 

De belangrijkste randvoorwaarde voor horecaondernemers of festvialorganisatoren is dat zij goed vastleggen hoeveel munten er zijn verkocht en hoeveel drank/eten er daadwerkelijk is verkocht.

Rekenvoorbeeld

Tijdens een avond stappen worden 10.000 munten gekocht à €2,50 per stuk. In totaal worden 9200 munten ingewisseld voor drank. Over 800 munten hoeft dus geen btw te worden betaald in de nieuwe situatie.

Oude situatie:
10.000 munten x €2,50 = €25.000
Verschuldigde btw = 21/121 keer €25.000 = €4339                                                   

Nieuwe situatie:
10.000 munten x €2 ,50 = € 25.000
Verschuldigde btw over €23.000
Verschuldigde btw = 21/121 keer €23.000 = €3992

Verschil: €347 (uitgaande van de omzet btw-hoog).

Sluitende muntenadministratie

In de correspondentie met de inspecteur wordt gesteld dat de uitgifte van munten op zichzelf  dus niet aan te merken is als een btw-belastbare prestatie. Ook is er geen sprake van een vooruitbetaling, aangezien er nog geen levering of dienst is overeengekomen. Wel is belangrijk dat er een sluitende muntenadministratie beschikbaar is. Alleen op die manier kan worden bepaald wat het verschil is.

Reageer op dit artikel