video

Barista workshop: Molen

Café

Douwe Egberts gaat in Nederland koffie verkopen met het duurzame Utz Kapeh-certificaat. Het bedrijf gaat 2,5 miljoen kilo koffie kopen onder de voorwaarden van de Utz Kapeh-gedragscode. Die code staat voor milieu-vriendelijk en sociaal verantwoord ondernemen.

Die 2,5 miljoen kilo koffie is 4 procent van de omzet van Douwe Egberts. Daarmee zet DE een belangrijke stap in het duurzamer maken van de koffiemarkt. Douwe Egberts is met een marktaandeel van 65 procent marktleider in Nederland. Maatschappelijke organisaties spreken daarom van een doorbraak. Utz Kapeh (Maja-taal voor goede koffie) onderscheidt zich op een belangrijk punt van het bekendere Max Havelaar keurmerk: het biedt geen prijsgarantie aan boeren. DE is ook niet van plan een prijsgarantie af te geven. Sara Lee, moederorganisatie van DE, meent dat het afgeven van een prijsgarantie overproductie in de hand werkt. En de wereldmarkt van koffie wordt momenteel juist gekenmerkt door overproductie. Het initiatief voor Utz Kapeh is mede afkomstig van Albert HeijnMaatschappelijke organisaties rekenen erop dat DE binnen een aantal jaren alle in Nederland verkochte koffie onder het Utz Kapeh-keurmerk zal aankopen. DE wil zich echter niet op een termijn vastleggen. Op dit moment voldoet het aanbod op de wereldmarkt bij lange na niet aan de eisen die het keurmerk stelt aan milieu en vakbondsrechten. Douwe Egberts heeft in vijf landen projecten voor kwaliteitsverbetering. Die projecten zullen ter certificering voorgelegd worden bij de Utz Kapeh-organisatie. “We hebben 250 jaar koffie verkocht en willen dat nog 250 jaar blijven doen,” aldus een woordvoerster van DE. “We hebben dus belang bij een duurzame koffiemarkt.”

Reageer op dit artikel