artikel

VOCC wil flexibeler cao voor leden

Catering 452

Twee jaar geleden bestempelde voorzitter Ruud Baljé de VOCC nog als een vriendenclub die beleidsmatig zoekende was naar een standvastige koers. Nu is er een eigen kantoor met secretariaat, en groeit het aantal leden gestaag. ‘De criticasters die zeiden dat we het niet gingen redden, hebben geen gelijk gekregen. Onze invloed wordt alleen maar groter.’

VOCC wil flexibeler cao voor leden
VOCC-voorzitter Ruud Baljé wil nog dit jaar groeien naar de 30 leden.

De cao voor 2018. Ruud Baljé is nog maar net aangeschoven aan tafel of het meest heikele punt van de cateringbranche ligt al op tafel. Samen met de Veneca, waar vrijwel alle grote cateraars zich in hebben verenigd, zou er samen worden opgetrokken bij de onderhandelingen over de collectieve arbeidsvoorwaarden voor dit jaar. Toch werd de VOCC maar moeizaam betrokken bij het hele proces en vaak pas achteraf geïnformeerd over de status van het proces. Bij de finale afronding tussen Veneca en de bonden is er zelfs helemaal geen afstemming meer geweest met de kleinere branchegenoot. ‘Daarom hebben we bij de minister protest aangetekend tegen een eventuele algemeenverbindendverklaring. Zonder een reactie overigens. Dus is het op dit moment zo dat de Veneca zich houdt aan de nieuwe opzet van de cao en dat wij en andere niet-Veneca-leden de oude regels blijven hanteren. Overigens wel met de overeengekomen loonsverhogingen voor de medewerkers.’

Meer samenwerking

‘Dat de Veneca ons er niet bij betrok, was voor ons een onbegrijpelijke stap’, zegt Baljé. ‘We werden compleet buitengesloten. Terwijl het zo belangrijk voor de branche is om goede afspraken te hebben. Wij konden hierdoor niet de dialoog aangaan met én de Veneca én de bonden.’ Voorlopig blijft dan ook de oude cao van kracht. ‘Terwijl de nieuwe zoveel meer flexibiliteit bood.’ En dat is nodig, benadrukt hij. ‘Wij zien contractcatering niet meer als een activiteit die tussen 9 en 5 plaatsvindt. Veel jongere medewerkers staan ook anders in het arbeidsproces. De jeugd wil nu betaald worden, en niet te veel aan de toekomst denken. Dus moet je kijken naar meer zzp-achtige contracten. Die je vervolgens natuurlijk wel duidelijk moet communiceren met je opdrachtgevers. En, die misschien moeten ontstaan naast afspraken voor oudere werknemers. Dat bedoel ik dus met flexibiliteit. Wat de Veneca heeft gedaan, is echt een verstoring van de marktwerking. De consequentie? Wij kijken nu heel serieus of we met de bonden tot eigen afspraken voor onze leden kunnen komen. Om die reden gaan we binnenkort ook weer het gesprek aan met onze collega’s van ONCE. Het netwerk voor eventcateraars. De samenwerking tot nu toe is veelbelovend.’

Eigen keurmerk

Er is veel gebeurd in 2 jaar tijd. In 2016 sprak Misset Catering ook met voorzitter Ruud Baljé. Gepokt en gemazeld na een lange carrière in de catering, die nu met duidelijk plezier de belangen van de kleinere contract-cateraars in Nederland behartigt. Was er toen nog sprake van ‘een paar uur per week werk’, en was het één van de leden die onderdak bood aan het secretariaat, dat is inmiddels veranderd. Baljé heeft bijna een dagtaak aan zijn huidige functie. Er werd een eigen kantoor betrokken en op de achtergrond is er organisatorische en juridische kennis in huis gehaald waardoor de 23 leden bij vragen of problemen altijd een beroep kunnen doen op de VOCC. ‘Men dacht dat we het niet gingen redden. Onze invloed wordt alleen maar groter.’

Branchevereniging wil groeien

De Vereniging voor Ondernemende Contract Cateraars (VOCC) werd opgericht in 2014. De VOCC is een (non-profit) branchevereniging die de collectieve belangen vertegenwoordigt van middelgrote Nederlandse contractcateraars. Met oog voor het eigen ondernemerschap van ieder lid zet de branchevereniging zich in voor het belang van de leden en hun opdrachtgevers. De focus ligt volgens voorzitter Ruud Baljé op het verbeteren van medewerkerstevredenheid, gastbeleving en zorgeloos
ondernemerschap in het mooie vak van eten en drinken.’ Inmiddels telt de VOCC 23 leden. Hier zijn in totaal zo’n 2600 mensen in dienst bij in totaal 600 opdrachtgevers. Met drie bedrijven worden momenteel gesprekken gevoerd over een lidmaatschap van de VOCC. ‘Eind 2018 willen we naar de 30 leden toe’, aldus Baljé.

Het is wel eens een uitdaging, erkent Baljé. Om al die kikkers met ieder een eigen aanpak en identiteit in de mand te houden. ‘Gezamenlijk aanbesteden op grote tenders. Het blijft lastig, maar het is wel onze insteek’, noemt de voorzitter als voorbeeld.
De profilering van de leden is een ander speerpunt. VOCC-leden die dat willen, kunnen een keurmerk aanvragen waarmee ze op de locaties waar ze actief zijn beter zichtbaar worden. ‘Hiermee toetsen we de normen en waarden van onze leden.’ Baljé pakt er het vragenformulier bij dat duidelijk maakt waarop getoetst wordt. Op de onderwerpen Organisatie, Financiën en Administratie, Transparante dienstverlening, Personeel en arbeidsomstandigheden, Voedselveiligheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden steeds verschillende vragen gesteld. Dit gebeurt door een medewerker van het onafhankelijk instituut Keurmerk Nederland. ‘Ook de voorzitter, Louis Timmermans, is onafhankelijk. Vanuit onze leden is Ron Hoekstra erbij betrokken. ‘Voldoen leden aan de criteria dan ontvangen ze het keurmerk. Op dit moment moeten er nog drie leden gekeurd worden. Tot nu toe heeft iedereen het keurmerk ook daadwerkelijk ontvangen.

Volgens de voorzitter is het hierbij belangrijk dat de criteria waarop getoetst wordt continu bekeken worden en waar nodig aangepast of verscherpt. ‘Volgend jaar willen we de lat nog wat hoger gaan leggen. Er is nu bijvoorbeeld sprake van een nieuwe hygiënecode voor de contractcatering. Dat dossier wordt al een tijdje doorgeschoven. Dat is voor ons aanleiding om te kijken naar een eigen hygiënecode. Daar is voorlopig nog geen sprake van maar we zijn wel met een stukje marktverkenning bezig om te kijken naar partijen die voor ons die controles zouden kunnen doen.’ Uiteindelijk zou je dan naar een situatie groeien dat je als cateraar in het bezit van ons keurmerk te maken krijgt met één controleur. En dan ben je klaar. Als dit lukt, zouden we als VOCC weer iets unieks hebben.

Staatssecretaris

Dit najaar ontvangen Baljé en een aantal van zijn leden staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. ‘Hij is eindelijk ingegaan op een uitnodiging van onze kant. We willen het met name hebben over gezonde voeding. Belangrijk, absoluut, maar het wordt ook vaak te betuttelend gebracht. De huidige markt, en zeker onze leden die veel op scholen actief zijn, zijn daar niet zo voor. Wij willen op basis van onze expertise vertellen hoe wij het zien. Er zijn in de markt zoveel vragen over wat gezond eten nou precies inhoudt. Je kunt al veel bereiken door eisen te stellen aan de inkoopkant. Of door te komen tot een andere werkkostenregeling en de keuze te sturen door middel van de kassabon. Allemaal opties waar we over willen praten. Hopelijk wil de staatssecretaris naar ons luisteren.’

 

Reageer op dit artikel