blog

Kansen voor welzijnsonderwijs

Catering 1026

Het gaat goed met de economie. We krijgen steeds meer berichten dat er nagenoeg overal wat geld bij komt. Binnen de zorg komt er zelfs €435 miljoen extra bij voor betere kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De investeringen lopen zo structureel op tot ruim €2 miljard.

Kansen voor welzijnsonderwijs

Daarnaast zal het aantal banen in de zorg toenemen met 2,6 procent. De verwachting is dat de vraag naar personeel tot 2020 met 35.000 tot 126.000 zal toenemen. De zorg gaat veranderen omdat de zorg complexer wordt, de voorkeur van mensen verandert en een doorontwikkeling van technologie plaatsvindt. Dit wordt al langzaam zichtbaar binnen de verschillende organisaties. Het wordt dan ook steeds belangrijker om ‘nieuwe’ medewerkers goed te faciliteren betreffende kennis en kunde. Wat ons opvalt, is dat de kennis van directe zorg goed op orde is, maar dat kennis en vaardigheden binnen het welzijn nog te wensen overlaat.

Laatst was ik op een onderwijsbeurs van mijn dochter, waar ook verschillende roc’s aanwezig waren. Buiten de technische opleidingen waren natuurlijk ook de zorg en consumptieve techniek present. In de gesprekken met leraren bij de verschillende stands kwam naar voren dat de ontwikkeling die het ministerie aangeeft over de complexiteit, voorkeur en ontwikkeling binnen het ‘welzijnsonderwijs’ nog ver te zoeken is. Dit is een gemiste kans.

Leveranciers ontwikkelen hard door in zowel food-componenten als technologische hardware. Bewoners of patiënten hebben andere voorkeuren dan een aantal jaren geleden. Maar op het gebied van eten en drinken lijken de roc’s binnen zorg en welzijn stil te staan. Nu is het de tijd om plannen te maken voor het aankomende jaar, waarbij ‘technische gastvrijheid’ steeds belang-
rijker gaat worden, willen we onze bewoners of patiënten binnen één uur kunnen blijven voorzien van een (h)eerlijke en verantwoorde maaltijd.

Laten we ervoor zorgen dat 2018 het jaar wordt van deze ontwikkeling, waarin een goede en gepaste maaltijd een belangrijk moment van de dag is. Ik denk dat het genoeg stof tot nadenken geeft, wanneer we zelf een volledige dag in de keuken staan om straks voor tien mensen het kerstdiner te bereiden.

Marc Duijzer, Careculinair.nl