blog

Niet omdat het kan, maar omdat het moet

Catering 721

Bij elke organisatie komt wel eens het gevoel naar boven dat er vernieuwd moet worden. Hoognodig moet de boel weer eens worden opgeschud.

Niet omdat het kan, maar omdat het moet
Peter van Ee

Vol enthousiasme worden er ideeën bedacht, plannen gemaakt en uitgevoerd. Logo, lettertype, signing en kleding gaan op de schop. Verfrissing en vernieuwing alom. Een goede zaak natuurlijk en ook richting opdrachtgever een mooi signaal. Zeker bij het midden- en kleinbedrijf vinden dergelijke vernieuwingsrondes met enige regelmaat plaats.

Alhoewel het een goede zaak is om vernieuwingen door te voeren, kun je je de vraag stellen of dit nu echt díe vernieuwingen zijn waar de volledige focus op moet komen te liggen. Natuurlijk, een nieuw ‘jasje’ is, naar de buitenwereld toe, altijd mooi en ga daar dan vooral ook mee door.
Toch wil ik een oproep doen aan de directies van het midden- en kleinbedrijf om eens na te denken over vernieuwingen en innovaties op IT-gebied. Mijns inziens kan het mkb dáár namelijk nog hele grote slagen maken.

Sinds een jaar zijn wij ons hierop gaan oriënteren en dit jaar al kunnen we, met enige trots, onze visie en ontwikkelingen aanbieden aan onze opdrachtgevers, teamleden en management. Hierbij kun je denken aan vernieuwende rapportagetools die gedetailleerd inzage geven in het verbruik van suikers, zouten en vetten. Deze gezondheidsmonitor zorgt voor echte vernieuwing. Het geeft opdrachtgever en lunchgast namelijk een krachtig gereedschap in handen waarmee zij zelf de juiste beslissingen kunnen nemen. Niet alleen op het gebied van gezondheid, maar ook op gebied van duurzaamheid en kwaliteit.

Ook op het vlak van financiële inzichten hebben we de handschoen opgepakt. Een gedigitaliseerde helpdesk (ticketservice), waarbij alle vormen van communicatie geïntegreerd worden benut (whatsapp, telefoon, mail, sms et cetera); een digitale portal voor kennisverbreding binnen de organisatie waar ook diverse e-learnings niet aan ontbreken. Het nieuwe jasje is goed, maar zorg er vooral ook voor dat je de inhoud niet vergeet. Neem je organisatie, opdrachtgevers en de teamleden mee in echte vernieuwing en innovaties. Het gaat je echt verder helpen. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. 

Peter van Ee, Leo op het werk!

Reageer op dit artikel