nieuws

Compass Group legt duurzame doelstellingen vast

Catering

Compass Group Nederland heeft haar doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen vastgelegd. Deze zijn te lezen in de nieuwe duurzaamheidspublicatie Doen & Laten.

Compass Group legt duurzame doelstellingen vast

Daarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar 2011. Het duurzaamheidsbeleid van Compass op basis van de vijf pijlers onze mensen, duurzame inkoop, welzijn, milieu en samenleving werd medio 2009 gepresenteerd.

Hierin werd het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen beschreven en werden de ambities voor 2010 uiteengezet. Compass Group blikt terug op deze ambities waarbij verschillende best practices aan bod komen. Ook zijn de doelstellingen voor komend jaar vastgelegd.

Investering

Paul Tijs, Managing Director: ‘Werken aan duurzaamheid is bij Compass Group geen eendagsvlieg, maar een investering in de toekomst. Zo kijken wij aan tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Natuurlijk doen wij dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medewerkers, het milieu en de maatschappij.’

Per pijler worden verschillende best practices vanuit de gehele organisatie beschreven. Zo worden in de pijler onze mensen twee voorbeelden gegeven van programma’s waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen werkervaring op te doen bij Compass Group. In de pijler duurzame inkoop komt onder andere het inkoopvolume aan biologische producten aan bod, dat met 30% is toegenomen in het afgelopen jaar.

Daarnaast is een afvalreductieprogramma gestart op de grootste locaties, dat terugkomt in de pijler milieu. In de pijler welzijn wordt het communicatieprogramma Liefde voor lekker eten besproken, dat dit jaar is uitgebreid met duurzame voeding.

Meer Compass:

Reageer op dit artikel