nieuws

Cateringpersoneel wil meer loon

Catering

Contractcateringmedewerkers willen een hoger salaris. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Catering. Dit onderwerp staat met stip op nummer 1 in de wensenlijst voor een nieuwe cao. Verlaging van werkdruk staat ook hoog. Een verontrustend hoog percentage meldt dat de werkgever weinig tot niets doet aan verlaging van werkdruk.

Cateringpersoneel wil meer loon

Het onderzoek werd eind vorig jaar gehouden onder duizenden werknemers in de contractcatering (bedrijfs-, institutionele – en inflightcatering). FNV Catering is initiatiefnemer van het onderzoek, terwijl de Stichting Onderzoek Horeca, Recreatie en Catering (SOHRC) het uitvoerde.

De vakbeweging wilde de wensen van cateringpersoneel in kaart brengen, in verband met de nieuw af te sluiten cao contractcatering. De top5 van wat cateringmedewerkers de belangrijkste onderwerpen vinden is:

1. Hoger salaris (aangekruist door 90 procent van de respondenten)

2. Beter pensioen

3. Verlaging werkdruk

4. Verbetering loondoorbetaling eerste ziektejaar

5. Betere/hogere toeslagregeling

34 procent van alle respondenten ervaart regelmatig hoge psychische werkdruk (hectiek). 1 op de drie heeft regelmatig last van fysieke werkdruk (bv. zware dingen tillen). In de bedrijfscatering gelden op beide onderwerpen dezelfde percentages (33 om 33 procent). Verontrustend is het aantal werknemers dat aangeeft dat de werkgever niets doet aan verlaging van de werkdruk, ruim 50 procent.

De huidige cao contractcatering loopt per 1 april a.s. af. Op woensdag 16 januari gaan de vakbonden met werkgeversorganisatie Veneca voor het eerst om tafel om te spreken over een nieuwe cao. Dan zal ook duidelijk worden hoevéél meer loon er voor de medewerkers van bedrijfsrestaurants geëist zal worden.

Reageer op dit artikel