nieuws

Groot onderzoek naar maaltijden voor ouderen in de zorg

Catering

De universiteit van Wageningen stelt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) een groot onderzoek in naar maaltijden voor ouderen in de zorg. Doel is verbetering van de maaltijdbeleving en om erachter te komen wat dit oplevert voor de gezondheid van de cliënt.

Groot onderzoek naar maaltijden voor ouderen in de zorg

Gekeken wordt naar wat de cliënt eet en drinkt, de beleving van de maaltijd, het gebruik van bijvoeding en de mate van zorgvraag. Onderzocht wordt wat dit kan opleveren voor de gezondheid en het welbevinden van de cliënten.

Ook wordt gekeken of dit de organisatie extra kosten bespaart of juist oplevert. Marchel Gorselink, Business Development Manager, Wageningen UR: ‘We gaan de maaltijdbeleving in zorginstellingen voor ouderen verbeteren. We doen dit door biologische producten te gebruiken, waarbij er aandacht is voor de sfeer rondom de maaltijd.’

Medicijngebruik

Het project wordt daarnaast gebruikt om een start te maken met het meten van effecten van het nuttigen van een goede maaltijd gekoppeld aan gezondheidsfactoren en medicijngebruik. Gekeken wordt naar bijvoedingen, hulpvragen, medicijngebruik en de daarbij behorende kosten. Hieruit komen aanbevelingen voor een vervolgonderzoek.

De eerste resultaten van het project worden in juni 2010 verwacht. Deze zullen gaan over de voedselconsumptie en beleving van de maaltijd, de consumptie van bijvoeding en de mate van hulpvraag. Het management in zorginstellingen zal met behulp van de onderzoeksresultaten worden ondersteund en geadviseerd in hun beleid.

Gezonder

Uit eerder onderzoek in 2006, ook van de Wageningse universiteit, bleek dat bewoners van verpleeghuizen zich gezonder voelen als ze gezellig samen aan tafel eten. Ook letten ze beter op hun gewicht.

Reageer op dit artikel