nieuws

SAB kiest voor ‘horizontaal toezicht’ op hygiëne

Catering

SAB Catering heeft als tweede bedrijfscateraar het convenant horizontaal toezicht ondertekend met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten (NVWA). Het convenant horizontaal toezicht is een onderdeel van het nieuwe toezicht van de NVWA.

SAB kiest voor ‘horizontaal toezicht’ op hygiëne

Bedrijven krijgen met dit convenant meer ruimte om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het naleven van de wet- en regelgeving. Op basis van wederzijds vertrouwen worden afspraken gemaakt om de naleving te borgen en risico’s met betrekking tot voedselveiligheid te beheersen. Het convenant geldt voor alle SAB locaties in Nederland.

Als ondertekenaar van het convenant horizontaal toezicht heeft SAB de inspanningsverplichting transparant te zijn en te rapporteren aan de NVWA over de werking van het risico managementsysteem en de resultaten van de analyses met daaraan gekoppeld de voortgang van de verbeterplannen.

De NVWA sluit convenanten af met bedrijven die hebben aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen naleven en die gemotiveerd zijn om risico’s voor consumenten en medewerkers te beheersen.

Reageer op dit artikel