artikel

Alcoholfeiten

Horeca

Volwassenen die dagelijks twee tot drie alcoholische consumpties tot zich nemen, leven gemiddeld langer dan geheelonthouders. Lees hier meer alcoholfeiten, verzameld door de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva).

  • Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat gezonde volwassenen, die twee tot drie glazen alcoholische drank per dag drinken, gemiddeld langer leven dan geheelonthouders en overmatige drinkers. Dat laatste spreekt voor zich. Dat eerste blijft een opmerkelijk gegeven.
  • Drugsgebruikers veroorzaken meer overlast dan alcoholisten. Veel mensen nemen aan dat alcoholisten de grootste lastposten zijn.
  • Alcoholreclame verhoogt de consumptie van alcoholische dranken niet. De reclamebestedeingen zijn namelijk gestegen, terwijl het gebruik van alcohol daalde.
  • De veronderstelling dat jongeren beneden de zestien jaar massaal alcohol kopen, is onjuist. Van de jongeren van veertien en vijftien heeft acht procent wel eens geprobeerd alcohol te kopen bij de slijter. Zes procent van deze groep kreeg de drank daadwerkelijk mee. Het gaat hier slechts om zes van de honderd jongeren. In de supermarkt heeft negen procent wel eens geprobeerd om alcohol te kopen. Van hen kreeg 89 procent (acht op de honderd jongeren) drank mee.
  • Reageer op dit artikel