artikel

Gast gaat fors meer betalen

Horeca

Snel stijgende loonkosten en een verhoging van het BTW-tarief per 1 januari leiden de komende maanden onherroepelijk tot forse prijsaanpassingen. Voor een glas bier zal op veel plaatsen een kwartje meer moeten worden betaald, maar ook op de menu- en wijnkaarten van veel bedrijven komt een doorberekening naar de gast.

‘Je zou wel gek zijn als je niet doorberekent.’ Peter Franz van fonduerestaurant De Fransman in Alkmaar gaat de prijzen zo goed als zeker aanpassen op 1 januari. Over percentages wil hij nog geen uitspraken doen. ‘Dat laat ik een beetje afhangen van de stijging van andere kosten. Maar een glas wijn wordt bij ons sowieso minimaal een dubbeltje duurder.’

Prijzen omhoog
Het standaard BTW-tarief gaat met ingang van volgend jaar van 17,5 naar negentien procent. Voor de horeca betekent dit meer kosten voor wat betreft de alcoholhoudende dranken. Het verlaagd tarief van zes procent – maaltijden en logies – wordt niet gewijzigd. Al met al komen er meer kosten voor de ondernemer. Jan-Willem van Schie van het bedrijfschap Horeca en Catering voorziet op grote schaal wijzigingen op de prijslijsten. ‘Weliswaar worden de extra kosten deels gecompenseerd door andere fiscale maatregelen in het nieuwe belastingstelsel, maar het wordt er hoe dan ook duurder op voor de ondernemer. Ik verwacht niet anders dan dat de huidige prijzen de komende maanden flink omhooggaan.’

Loonkosten
Voor veel bedrijven wordt het de zoveelste doorberekening in korte tijd. Café-diner Hemingway in Utrecht paste de prijzen kortgeleden al fors aan, gedwongen door de snel stijgende personeelskosten. ‘Dit jaar stegen de loonkosten met acht procent en dat geld zal ergens moeten worden terugverdiend’, zegt eigenares Marileen van Goor. Bij Hemingway schoten de prijzen van drank en maaltijden met gemiddeld zes procent omhoog. Voorlopig gaat het management uit van een stijging van pakweg nog eens twee procent als straks het nieuwe BTW-tarief van kracht wordt. ‘We zijn er nog niet uit om hoeveel precies het zal gaan, maar we zullen iets moeten doen.’ Accepteert de gast dat allemaal nog? ‘Ach, je hoort wel eens iemand klagen, maar dat stelt niets voor.’

Carnaval
Het is nauwelijks voor te stellen, maar er zijn ondernemers die zich absoluut niet druk maken over de op handen zijnde tariefsverhoging. Zoals de bedrijfsleider van een café aan de Markt in Den Bosch. ‘We zien het wel. Ik ben niet van plan op 1 januari de prijzen te verhogen. Eerst maar eens afwachten wat de collega’s doen. Als die een kwartje meer vragen voor een glas bier, dan zal ik niet achterblijven. En mochten we inderdaad tot een verhoging overgaan, dan zeker niet eerder dan carnaval. Dat hebben we afgelopen februari ook gedaan. Toen is de prijs van een pilsje opgeschroefd van 2,75 naar 3 gulden. Dat zou nu mogelijk 3,25 gulden worden.’

Reageer op dit artikel