artikel

Het boxenstelsel

Horeca

Tot en met 2000 is het belastingstelsel zodanig ingericht dat alles met elkaar te maken heeft. Zakelijk, prive en aftrekposten lopen op allerlei manieren door elkaar heen. Vanaf 2001 hebben we te maken met de zogenaamde boxen. Elke box staat op zichzelf, wat betekent dat voor- of nadelen van de boxen niet met elkaar verrekend kunnen worden.

Elke box heeft zijn eigen specifieke zaken die alleen in die box vallen. Box 1 gaat over inkomen en werk. Onder box 1 vallen zaken als winst uit onderneming, inkomen uit arbeid (loondienst en ander werk), inkomen uit periodieke uitkeringen (denk aan lijfrente), inkomen uit eigen woning (renteaftrek). Onder box 2 valt de winst uit aanmerkelijk belang (denk aan aandelen in een besloten vennootschap) en onder box 3 vallen alle inkomens van bezittingen minus schulden die niet onder de andere boxen vallen.

Elke box heeft zijn eigen tarieven. Box 1 heeft 4 tarieven. Voor personen onder de 65 jaar bedragen deze: 32,4% (tot een bedrag van 31.653,-), 36,7% (31.653,- t/m 58.381,-), 42% (58.382 t/m 99.460,-) en 52% (boven de 99.461,-). Boven de 65 jaar zijn deze tarieven: 14,5%, 18,8%, 42% en 52%. De sprong van 18,8% naar 42% komt omdat je vanaf 65 jaar niet alle premies volksverzekeringen meer hoeft te betalen. Box 2 heeft een vast tarief van 25% en box 3 een vast tarief van 30%. In vergelijking met 2000 zijn de belastingtarieven (voorheen 37,05%, 50% en 60%) dus fors naar beneden gegaan. Dit is aan de ene kant noodzakelijk omdat een aantal aftrekposten is vervallen en aan de andere kant om de koopkracht te verhogen.

In box 1 betaalt men belasting over het belastbaar inkomen (= inkomen minus aftrekposten). Dit belastbaar inkomen moet dus worden berekend. In box 2 betaalt men over de winst uit aanmerkelijk belang. Dit houdt in dat eerst de winst over het aanmerkelijk belang wordt berekend en dat daarna belasting wordt geheven tegen een vast tarief. Box 3 gaat uit van een vast rendement van 4% over het inkomen uit sparen en beleggen. Over deze 4% betaalt men dan vervolgens 30% belasting (men betaalt dus 1,2% over het vermogen).

De volgende keer gaan we verder in op de heffingskortingen.Bert Harks, HAAK Horeca Advies Groep in Best, telefoon (0499) 37 93 69, e-mail haak.best@worldonline.nl

Reageer op dit artikel