artikel

Fritesfabrikanten over de termijnmarkt

Horeca

McCain‘Als het ons uitkomt zullen we niet nalaten de termijnmarkt te gebruiken als instrument om financiële risico’s af te dekken.’, begint Han van den Hoek, namens McCain.‘ Echter een fabriek kan niet op termijncontracten draaien. Voor ons is het zaak om aardappels aan de fabriek te krijgen en wel op het juiste moment, van de […]

McCain‘
Als het ons uitkomt zullen we niet nalaten de termijnmarkt te gebruiken als instrument om financiële risico’s af te dekken.’, begint Han van den Hoek, namens McCain.‘ Echter een fabriek kan niet op termijncontracten draaien. Voor ons is het zaak om aardappels aan de fabriek te krijgen en wel op het juiste moment, van de juiste kwaliteit, de juiste maat en de juiste hoeveelheid.’ De termijnmarkt geeft volgens Van den Hoek het sentiment weer dat op de markt leeft. ‘Het is een verwachting voor de aardappelprijzen. Als er nu iemand komt die een fritescontract voor die periode af wil sluiten zullen wij daar rekening mee moeten houden. In het algemeen kan je dus zeggen dat de prijs op de termijnmarkt als een rode draad door het bedrijf loopt.’

Farm Frites
Cees Rozendaal vertelt namens Farm Frites dat het bedrijf elke dag contact heeft met de termijnmarkt. ‘De prijsontwikkeling van de termijncontracten geeft een stemming weer die belangrijk is voor de inkoop van aardappels.’ Zo vertelt Rozendaal dat onder invloed van de hoge termijnmarktnoteringen de prijs van aardappels op de vrije markt is gestegen. Deze prijs liep op van ¦26,- per 100 kilogram naar zo’n ¦34,- voor aardappels 50 mm opwaarts. Rozendaal: ‘Daar zie je een duidelijke invloed van de stemming op de termijnmarkt voor de effectieve markt.’Volgens Rozendaal is de termijnmarkt voor een fritesfabrikant niet interessant. ‘Wij moeten aardappelen aan de fabriek hebben, geen papieren. Bovendien zie je dat er uiteindelijk eens 2000 tot 3000 contracten open blijven staan. Dan heb je het over 50.000 ton tot 75.000 ton aardappels. Dat is een hoeveelheid die de aardappelverwerkende industrie in Nederland in een dag of zes verwerkt.’

Aviko
Anthon Meissner vertelt namens Aviko dat zij geen gebruik maken van de aardappeltermijnmarkt. ‘Wij hebben een effectieve stroom aardappels nodig. Zolang het lukt om die met contracten met onze leveranciers in stand te houden is de aardappeltermijnmarkt niet interessant voor ons.’ De termijnmarkt is volgens Meissner echter wel van belang voor de prijsvorming van frites. ‘De termijnmarkt is een graadmeter voor de aardappelprijs in de toekomst. Als een klant voor volgend jaar april een contract voor levering van frites wil afsluiten moeten wij in onze prijsvorming rekening houden met de prijs op de termijnmarkt.’ Volgens Meissner zijn de effectieve markt en termijnmarkt als het ware met een stuk elastiek aan elkaar verbonden. ‘Een opwaartse trend op de termijnmarkt zie je terug in de huidige dagprijs van aardappels

Reageer op dit artikel