artikel

Kamermeerderheid wil verbod happy hours

Horeca

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een verbod op happy hours en op alcoholpromotie gericht op jongeren. De PvdA stelde zo’n verbod maandag voor tijdens een debat over de Alcoholnota en kreeg steun van D66, SP, GroenLinks, SGP en ChristenUnie.

Minister Borst van Volksgezondheid staat ‘zeer sympathiek’ tegenover het afschaffen van de happy hours, waarin drank een stuk goedkoper is. ‘Die zetten alleen maar aan tot meer drinken.’ De minister geeft er de voorkeur aan dat de horeca dit zelf regelt en er zijn ook al afspraken gemaakt over het beperken ervan. Maar zij verzet zich niet tegen de wens van de Kamer.

Volgens Horeca Nederland lost het verbieden van happy hours echter niets op. ‘Jongeren zullen nog vaker vluchten naar sportkantines en dorpshuizen. Daar is drank sowieso goedkoper’, zegt directeur J. Claes. ‘Zo wordt maar dertig procent van de bieromzet in de horeca genuttigd. Maar sportclubs mogen niet aangepakt worden omdat vaak een wethouder wat met de plaatselijke voetbalclub heeft. Daar durft de politiek niet aan. De horeca doet al veel aan het voorkomen van drankmisbruik, het is te gemakkelijk om alleen ons voor het blok te zetten.’

Minister Borst constateerde dat ook een Kamermeerderheid vindt dat er een verplichte identificatiekaart moet komen, voorzien van pasfoto. Daarmee kunnen jongeren die drank willen kopen, aantonen dat zij oud genoeg zijn. Want aan jongeren onder de zestien mag geen bier of wijn worden verkocht. Sterke drank mag alleen worden verkocht aan mensen van achttien jaar of ouder.

Zou het kabinet besluiten tot een algemene identificatieplicht, dan kan dat de weg zijn, aldus Borst. Anders moet er een speciale kaart komen die jongeren zowel kunnen gebruiken voor het kopen van sigaretten, waarvoor zij ook minstens zestien jaar moeten zijn, en voor alcohol. Borst zal dan met de betrokken branches daarover praten.

In de Alcoholnota stelt het kabinet een reeks maatregelen voor om overmatig gebruik van alcohol tegen te gaan. Voorlichting, onder meer op basisscholen, speelt daarin een belangrijk rol. Ook zijn er plannen voor een ‘accijnsschuif’ tussen bier en frisdrank: de accijns op bier gaat omhoog en die op frisdrank evenredig naar beneden. Dat zou er toe kunnen leiden dat een flesje bier in de winkel dertien cent duurder wordt en een fles frisdrank 24 cent goedkoper. Het bedrag dat aan accijns binnenkomt, moet hetzelfde blijven. Als de Kamer dat wil, dan moet zij dat bij de bespreking van het belastingplan 2002 aan de orde stellen.

Alcoholmisbruik is een maatschappelijk probleem en de maatschappelijke kosten bedragen naar schatting vijf miljard gulden per jaar. Negen procent van de zestienjarigen en ouder heeft een alcoholprobleem. Het streven van de regering is dat percentage terug te brengen naar acht in 2004.

De Kamer was in het algemeen wel te spreken over de Alcoholnota, maar vond dat het alcoholmatigingsbeleid wel scherper aangezet kan worden.

Reageer op dit artikel