artikel

Kleine zelfstandigen niet goed verzekerd

Horeca

De Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (RZO) pleit voor één verplichte verzekering voor alle werkenden met een jaarinkomen onder de ziekenfondsgrens van ƒ 65.700,-. Op deze manier kan volgens de raad voorkomen worden dat eventuele risico’s bij het werk worden afgewenteld op de kleine slecht verzekerde zelfstandigen. Ook zou hiermee eventuele oneerlijke concurrentie tussen de zelfstandigen zonder personeel en vaste werknemers op de arbeidsmarkt worden tegengegaan.

Bedrijven huren steeds vaker kleine zelfstandigen zonder personeel in voor werk dat ook medewerkers in loondienst kunnen verrichten. Zij zijn vaak een stuk goedkoper dan gewone werknemers. Veel van deze circa 150.000 zelfstandigen die Nederland kent, zijn minder goed verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid dan vaste krachten. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (RZO) onlangs overhandigde aan voorzitter Terpstra van de Tweede-Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De RZO maakt zich ernstig zorgen over de ‘ongelijkheid in de sociale zekerheid’ van deze zelfstandigen ten opzichte van vaste werknemers.

RZO-directeur B. van der Burg wijst erop dat de zelfstandigen zich particulier moeten bijverzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De helft van de groep verzekert zich echter onvoldoende bij. Bovendien treft eenderde niet genoeg maatregelen voor hun oudedag. Het gaat volgens Van der Burg vooral om mensen met een inkomen onder de ziekenfondsgrens.

Uit het onderzoek van de RZO blijkt dat de slechtverzekerden drie tot twaalf procent goedkoper zijn voor werkgevers om in te huren dan vaste krachten. De zelfstandige ontvangt daarentegen 3,5 tot veertien procent meer aan salaris. Deze extra verdiensten zijn volgens het onderzoek echter ontoereikend voor de zelfstandige om zich bij te verzekeren.

Reageer op dit artikel