artikel

Percentage drankvrije jongeren nog maar acht procent

Horeca

Slechts acht procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar blijkt geen alcohol te gebruiken. Vorig jaar lag het percentage niet-drinkende jongeren nog op achttien procent. Vooral meisjes zijn bezig met een inhaalslag.

Verantwoordelijk voor de toename is de populariteit van likeuren en de zogeheten shooters die niet aan jongeren onder de achttien jaar mogen worden verkocht. Dit blijkt uit onderzoek dat op verzoek van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) door het NIPO is uitgevoerd. Voor het onderzoek werden 650 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar ondervraagd. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 27 procent van de jongens tussen de 18 en 25 jaar meer dan twintig glazen per week drinkt. Van de meisjes uit deze leeftijdscategorie drinkt elf procent meer dan verantwoord is voor hun gezondheid, dus meer dan dertien glazen per week. Jongens blijken meer te gaan drinken als ze ouder worden. Bij meisjes is dit net andersom. Het aantal overmatige drinkers onder 15- tot 17-jarigen is zelfs tweemaal zo groot als onder vrouwen van 22 tot 25 jaar.

Volgens het NIGZ speelt de populariteit van shooters en mixdrankjes een grote rol bij het groeiende drankgebruik onder jongeren. Vooral bij de 15- tot 17-jarigen zijn deze zoete alcoholische dranken populairder dan frisdranken. Het instituut ziet de mixdranken als ‘leerdranken’ waardoor jongeren makkelijker aan alcohol wennen. De zoete smaak ligt immers lekkerder op de tong dan bier en wijn.

Nu uit het onderzoek is gebleken dat ondanks een wettelijk verbod jongeren toch makkelijk aan deze dranken kunnen komen, pleit het NIGZ voor een gecombineerde aanpak. Niet alleen moet scherper worden toegezien op het verkoopverbod van drank aan jongeren onder de achttien, ook moet worden gekeken hoe de op de jeugd gerichte reclame in de horeca aan banden kan worden gelegd.

Om het overmatig gebruik van alcohol te ontmoedigen is het NIGZ deze week in het kader van de campagne ‘Ben jij sterker dan drank?’ op internet begonnen met een serie verfilmde verhalen van alcoholslachtoffers (www.benjijsterkerdandrank.nl) en een mobiele tentoonstelling over alle aspecten van alcohol onder de titel ‘Nuchtere feiten’.

Reageer op dit artikel