artikel

Biologische voeding en de bedrijfscatering

Horeca

MKZ en soortgelijke troubles hebben niet alleen de consument, maar ook de overheid en de Nederlandse boer aan het denken gezet. De overheid stelt zich ten doel dat er in 2010 voor 10% biologisch geboerd wordt. Wil dat doel bereikt worden, dan is promotie nodig. Het bedrijfsrestaurant is daarvoor een ideaal, heel praktisch medium.

Eind vorig jaar ging de Stichtse Milieufederatie met het project ‘biologische catering in het bedrijfsrestaurant’ van start. Dat project krijgt nu een landelijk vervolg.In het bedrijfsrestaurant kan de cateraar direct invloed uitoefenen op het consumptiepatroon van zijn consumenten. Het bedrijfsrestaurant is een ideale plek om de Nederlander kennis te laten maken met het fenomeen van biologische voeding’, aldus Ieke Benschop van de Stichtse Milieufederatie in Utrecht. Haar organisatie begon vorig jaar december in de regio Utrecht een project dat tot mei volgend jaar loopt en waarbij 32 bedrijfsrestaurants zijn betrokken. Het project draagt de naam ‘biologische catering in het bedrijfsrestaurant’. Ieke Benschop is coördinator van genoemd project.

De eerste contacten werden in november 2000 gelegd met Van Hecke (Sodexho), dat in het Utrechts provinciehuis catert. Daar werd een biologische week opgezet. De samenwerking met Van Hecke en leverancier Deli XL leidde in mei dit jaar tot een bijeenkomst van cateringmanagers en hun opdrachtgevers. Als concreet resultaat daarvan startten afgelopen september tien bedrijven in de provincie Utrecht, samen goed voor 3300 lunchgebruikers, met een proefperiode van drie maanden biologische catering.

April 2002
Naast Van Hecke (Sodexho) heeft Benschop sinds de zomer ook samenwerking gezocht met Albron en Compass. Dit gebeurde in het kader van een landelijk project dat onlangs van start is gegaan. Dit project behelst de samenwerking tussen Stichting Natuur en Milieu en tien provinciale Milieufederaties. Door middel van persoonlijke benadering en actief lobbywerk wordt toegewerkt naar een landelijke introductiemaand. Als alles goed gaat, wordt dat april 2002. Het is de bedoeling dat de succesvolle EKO-producten vervolgens, na die maand, definitief worden ingevoerd.

De milieufederaties spreken de bedrijfscateraars aan op modern ondernemerschap en op hun verantwoordelijkheden als voedselverstrekker – ten opzichte van zowel de lunchgebruiker als het milieu. Met hun boodschap kloppen de milieufederaties in eerste instantie aan bij de hoofdkantoren van de landelijke cateraars. Na afstemming met cateraars en leveranciers gaan de verschillende milieufederaties verder afzonderlijk van elkaar aan de slag. Zij benaderen de opdrachtgevers van bedrijfscatering. De cateringmanagers worden door hun eigen organisatie geïnformeerd en geïnstrueerd. Benschop: ‘Je kunt en mag de consument natuurlijk niet dwingen. Maar vanuit onze optiek zou het ideaal zijn dat er een soort situatie van gedwongen vrijwilligheid gaat ontstaan.’

Reageer op dit artikel