artikel

Eisen arbeidsovereenkomst

Horeca

Als werkgever bent u verplicht met een medewerker een arbeidscontract af te sluiten. Hiervoor gelden de volgende eisen:

  • u moet een exemplaar, door u beiden ondertekend, voor indiensttreding aan de medewerker overhandigen
  • gebruik voor de opstelling het model dat is vastgesteld door de Landelijke Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf
  • als u geen schriftelijke arbeidsovereenkomst aangaat, heeft de medewerker automatisch een contract voor onbepaalde tijd zonder proeftijd
  • als de functie of de duur van het dienstverband wijzigt, moet u een nieuw contract maken.
    Download hier een model arbeidsovereenkomst

    Voor de meeste downloads in dit dossier heeft u Acrobat Reader nodig. Indien u dit programma nog niet heeft, kunt u het installeren door op onderstaand logo te klikken.

  • Reageer op dit artikel