artikel

Scoren met je website

Horeca

Een saaie website is dodelijk. Maar te veel spektakel op het world wide web werkt ook niet. Welke misstappen maken we? Hoe moet het wel? Wat kost het allemaal? We nemen een kijkje achter de schermen van internet, het medium dat ook de catering meer en meer in zijn greep krijgt. En dat laatste is helemaal niet erg. Bedrijven die het spel slim spelen, hebben daar veel voordeel van.

Een overmaat aan bewegende beelden zorgt voor een slome site, die veel te traag download. En daar wenst de surfer niet op te wachten; 20 seconden is echt de limiet! Bij het maken van een site zal rekening gehouden moeten worden met alle gebruikers. Daar zitten ook mensen tussen die met trage modems werken. Modems die niet zoveel kunnen verstouwen. Daarom is het raadzaam om teksten en afbeeldingen per pagina samen niet groter te laten zijn dan 50 Kb. Beperkingen spelen bij het samenstellen van websites absoluut een rol. Veel sitebouwvakkers hebben daar geen oog voor. Ze zijn bezeten van het medium en richten zich met alles wat ze in zich hebben op het flitsende werk. Hoe meer bewegende beelden hoe beter, denken ze. Een verkeerd uitgangspunt. Flashbestanden en shockwave-applicaties zijn leuk, maar het zijn vooral de rustige sites die scoren. Sites die zich kenmerken door een consequente opbouw, die er verzorgd uitzien en de juiste sfeer uitstralen. En dat hoeven helemaal geen ‘dooie dienders’ te zijn.

Erotisch ontbijt
Ga maar eens naar www.beschuitje.nl van Ontbijtservice Beschuitje uit Almere: overzichtelijk, kleurrijk en informatief. Het erotische ontbijt is een van de specialiteiten van deze cateraar. De besteller kan daarbij bijvoorbeeld Ginsengthee bestellen of opteren voor een eetbaar slipje. Een gewaagd aanbod. De erotische links die deze pagina bevat, liegen er ook niet om. Bepaald geen obligate site.

Niet verwonderlijk dus dat deze site dagelijks door 100 tot 200 nieuwsgierigen wordt bezocht. Het bedrijf houdt daar zeven bestellingen per dag aan over. Dat zijn er dus bijna 50 per week. Die bestellingen zijn overigens maar ten dele toe te schrijven aan het erotisch ontbijt. Die mogelijkheid bestaat namelijk nog maar net, vertelt eigenaar Roland de Leeuw. Veel bezoekers worden via andere sites naar www.beschuitje.nl gelinkt. De liefde komt van twee kanten, want de site linkt zelf ook naar tal van andere adressen. Gevolg: veel verkeer over en weer. Hoe kreeg hij het zo ver? ‘Ik heb de betreffende webmasters gewoon laten weten wat ik doe en ze gevraagd of er over en weer gelinkt kan gaan worden. Dat is alles.’

Zelfgebouwde site
Wie de site van De Leeuw ziet, gelooft niet dat deze door een amateur De Leeuw zelf namelijk in elkaar is gezet. Maar dat is wel zo. Het bedrijf, dat anderhalf jaar geleden van start ging, heeft geen budget om sitebouwers in te huren. Vandaar de zelfwerkzaamheid. De Leeuw ging slim te werk. En verantwoord. ‘Alles wat ik doe, test ik uit.’ Zo vraagt hij verschillende pc-gebruikers hun mening te geven als er weer veranderingen op de site zijn doorgevoerd. Werkt het allemaal? Is het begrijpelijk? Iedere opmerking wordt serieus genomen. Veel ‘klachten’ hebben betrekking op onduidelijkheden die door de sitebouwer niet als zodanig zijn onderkend. Door met die kritiek rekening te houden krijg je een bruikbare, overzichtelijke site, bewijst de ontbijtcateraar uit Almere.

Onderschatte klus
Om zelf een site te bouwen moet je handig zijn en tijd hebben. Deze klus wordt nogal eens onderschat. Het bouwen van een verantwoorde site is vakwerk. De meeste ondernemers en managers zullen dat graag aan specialisten overlaten. Terecht. Er komt meer bij kijken dan de techniek alleen. Teksten, vormgeving en foto’s zullen in evenwicht moeten zijn. Daar komt bij dat mensen uw site wel moeten kunnen vinden. Ook dat vereist inspanning en vakmanschap. Het is de kunst om zoveel mogelijk trefwoorden bij de belangrijkste zoekmachines aangemeld te krijgen. Hoe meer trefwoorden hoe groter de trefkans, hoe groter ook de kans dat zoekmachines uw site bij de eerste tien bedrijven zullen opsommen. In dat geval zullen surfers eerder op uw site terechtkomen (zie ook kader ‘Maak uw site vindbaar’).

Marketing
Verder kleeft er ook een marketingkant aan het verhaal. Moet de site speels zijn of zakelijk? Dat hangt natuurlijk af van de doelgroep. Een bedrijfscateraar zal iets minder uitbundig voor de dag willen komen dan een partycateraar. Maar welke waarden en normen kunt u daarbij hanteren? Wat werkt wel? En wat werkt niet? Welke valkuilen moet u omzeilen? Om inzicht te krijgen in belangrijke praktische aspecten van de sitebouwkunde hebben we twee deskundigen gevraagd een kijkje te nemen op de site van een partycateraar en de site van een bedrijfscateraar. Het gaat respectievelijk www.linthorst.nl van Linthorst (partycatering, locaties, traiteur en kookatelier) uit Twello en om www.ecs.nl van ECS Catering (bedrijfscatering en maaltijdenproductie) uit Eindhoven.

www.linthorst.nl
Maurice de Vries van Boundless Business Consult uit Rosmalen (www.boundless.nl) en Peter van de Pas van peeweeXL (www.peeweeXL.nl) uit Nijmegen) zijn over beide sites behoorlijk goed te spreken. www.linthorst.nl wordt door De Vries mooi gevonden. Een site die recht doet aan alle onderdelen van het bedrijf. En dan komen de kanttekeningen. Hij had graag meer foto’s gezien. ‘De foto’s die er staan, zijn niet goed zichtbaar en ook niet te vergroten. Dat is jammer. Door een eenvoudige ingreep zou dat verholpen kunnen worden.’ Verder werken ‘de formulieren’ wat hem betreft niet naar behoren. ‘Ik weet niet of mijn aanmelding nou wel of niet verstuurd is. Daar kreeg ik geen melding van.’

Peter van de Pas is erg goed te spreken over www.linthorst.nl. ‘Helemaal volgens het boekje gemaakt. Het hoofdscherm is zinvol. De verschillende onderdelen komen later terug en de kleuren worden erg consequent toegepast. Ik vind de foto’s op sommige pagina’s wel wat aan de zware kant, waardoor het downloaden te traag gaat naar mijn zin. Verder staan er een paar dode links op. Dat kun je slordig noemen.’

Verschillende meningen
Navraag leert dat www.linthorst.nl onlangs is vernieuwd. Reclamebureau Amazing uit Apeldoorn nam dat karwei voor zijn rekening. Alle uitingen van het bedrijf zijn nu op elkaar afgestemd. ‘Site, advertenties en huisstijl lopen synchroon’, vertelt Marjet Westenvoorde, die de PR van Linthorst verzorgt. In tegenstelling tot de oude site blinkt deze uit door korte teksten. De lange verhalen werden namelijk niet gelezen. Daarnaast besteedde de sitebouwer veel zorg aan de site-navigatie. Bezoekers kunnen makkelijk van onderdeel naar onderdeel gaan zonder de weg kwijt te raken. Hoeveel geld is er met de bouw van zo’n site gemoeid? Westenvoorde: ‘Het is een vrij kostbare zaak. Alleen al voor de vormgeving en de opmaak waren we 10.000 gulden kwijt.’

www.ecs.nl
En dan de site van ECS (bedrijfscatering en maaltijdenproductie) uit Eindhoven. De Vries vindt de site leuk, maar beoordeelt de weergave van het menu als omslachtig en stoort zich aan het feit dat er op de eerste pagina gescrold moet worden. Verder brengt www.ecs.nl oud nieuws. Een kwaaltje waar heel veel sites aan lijden. De sitebouwer vindt de site iets te kil en geeft aan dat er meer foto’s op zouden mogen. ‘De pagina met referenties is daarentegen prima verzorgd. Heel goed.’Van de Pas vindt de flashbeelden op de eerste pagina vervelend. En de intro had wat hem betreft niet gehoeven. Mensen willen doorgaans rechtstreeks op hun doel af.

‘Verder is de site mooi gemaakt, maar ook in dit geval zeg ik: te zware beelden, met als gevolg dat de downloadsnelheid te wensen over laat. Sommige pagina’s van deze site bevatten 120 Kb aan platen. Meer dan twee keer zo veel als wordt aangeraden.’ Ook Van de Pas stoort zich aan het oude nieuws en laat weten dat de site wat meer inhoud zou mogen hebben. ‘Veel bedrijfssites bevatten te veel marketingpraat, het zijn uithangborden met weinig inhoud. Ik zou de nadruk liever op de inhoudelijke kant van de zaak willen leggen. Daar hebben mensen meer behoefte aan, dan heb je ook meer profijt van je site.’

Tonnen voor een siteWe vragen aan de deskundigen wat de site van ECS volgens hen moet hebben gekost. De Vries: ‘Ik denk 40.000 gulden. ECS is een groot bedrijf en zal dus wel gebruik hebben gemaakt van een groot en duur bureau.’ Hij voegt toe de site zelf voor een bedrag van circa 5000 gulden te kunnen bouwen. Van de Pas denkt niet dat het genoemde bedrag van 40.000 gulden hier van toepassing is. ‘Het bedrag ligt lager. Ik weet dat de site niet door een groot bureau is gebouwd.’ Zelf zou hij de site voor een bedrag tussen de 5.000 en 10.000 gulden kunnen maken. Hij vindt de aanname van collega De Vries overigens wel reëel. ‘De bedragen lopen enorm uiteen. Er zijn grote bedrijven die tonnen vragen voor de bouw van een site.’

Jos Schaareman (www.saldani-design.nl) uit Breda, de betreffende sitebouwer, is in het dagelijks leven kwaliteitscontroleur. Het bouwen van sites is voor hem een nevenactiviteit. Hij kan zich vinden in de bevindingen van z’n collega’s. Over de intro: ‘Die kun je overslaan, dus dat vind ik geen bezwaar.’ En over de bewegende beelden aan het begin van de site. ‘Ik ben anderhalf jaar geleden eens gaan kijken met welke browsers mensen zoal werken en toen bleek dat de meeste pc’s hier wel mee uit de voeten kunnen. Je weet ook dat steeds meer gebruikers over snellere modems beschikken, vandaar dat we besloten om met flash te gaan werken.’ De bewegende beelden doen recht aan de slogan ‘ECS swingt de pan uit’.

Intranet
Maar wat levert de site van ECS op? Vooral veel vacatureverkeer, vertelt Trees van den Broek. Dit houdt in dat aspirant-personeelsleden er graag gebruik van maken. Ten aanzien van de contractcatering is de functie van de site wat minder duidelijk. De aanbestedingen komen via andere kanalen tot stand. Wel beginnen bedrijven langzaam maar zeker wat meer interesse te krijgen in intranettoepassingen. Via deze gesloten systemen kan de restauratieve dienst communiceren met de klanten of de gasten. Trees van den Broek: ‘Vooral grote bedrijven met meerdere vestigingen tonen interesse.’

Hieruit blijkt dat internet nog steeds volop in ontwikkeling is. Het feit dat veel internetbedrijven inmiddels al weer lang en breed het loodje hebben gelegd, doet daar niets aan af. Het world wide web is nog steeds hot. En er komt nog meer bij. Zo is Compass Group Nederland bezig met het maken van een site voor bedrijfscateraar Eurest en een voor partycateraar Rosel & Van der Heijden. Want die waren er nog niet. Raoul Kivits: ‘De internethype is voorbij. Het medium raakt steeds meer ingeburgerd, maar wij zien wel in dat niet alles mogelijk is. Offertes kun je bijvoorbeeld niet via internet afhandelen. En zo zijn er meer zaken waarbij persoonlijk contact belangrijk blijft. Maar er liggen legio andere mogelijkheden. En daar zullen wij in de toekomst ook meer en meer gebruik van gaan maken.’

Internet veroorzaakt tweedeling
Er ontstaat momenteel een tweedeling tussen bedrijven die wel investeren in internet en zij die het niet doen of hun investeringen terugschroeven. De tweede categorie wordt op achterstand gezet, zegt Stephen Waddington van marketingbureau Rainier Corporation. Hij waarschuwt bedrijven om in ieder geval het e-mail verkeer niet te onderschatten. Relaties en klanten voelen zich namelijk behoorlijk in de steek gelaten wanneer een bedrijf niet reageert op hun e-mail.‘Eigenlijk zouden ze voorzieningen moeten treffen om e-mails 24 uur per etmaal te kunnen beantwoorden.’ Uit onderzoeken in binnen- en buitenland is gebleken dat eenderde van de bedrijven niet reageert op e-mails van klanten en relaties.

Wie zijn uw bezoekers?
Dankzij de moderne technologie is het mogelijk om het verkeer op uw site te analyseren. Er bestaan softwareprogramma’s waarmee nagegaan kan worden waar uw bezoekers vandaan komen, hoe lang ze uw website hebben bekeken, welke informatie ze hebben opgevraagd, welke advertenties ze op uw site hebben bekeken en welke trefwoorden ze hebben gebruikt alvorens ze uw site vonden. Dankzij deze gegevens kan uw site nog beter op de doelgroep worden afgestemd.

Het analyseren van sites is trouwens werk voor gevorderden. Maar misschien bent u zelf wel gevorderd. U zou dan gebruik kunnen maken van www.webtrends.com/ een van de meest uitgebreide softwarepakketten om sites te analyseren. Ook www.thinweb.com/products/webcrumbs zou u verder kunnen helpen. Als u meer informatie wilt hebben over hoe u te werk kunt gaan, bezoek dan www.insites.be, www.nedstat.nl/, www.thecounter.com. (bron; het boek ‘101 manieren om uw website te promoten’ van Susan Sweeney, ISBN 90-7690-300-X)

Reageer op dit artikel